Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 605 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Safiyyuddin Urmevi&Ktb.Edv.Sis
İngilizce SAFİYÜDDİN URMEVİ AND KİTAB’ÜL-EDVÂR
Dersin Kodu
MJT 605 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları 13. yüzyıldan önceki müzik çalışmaları. Safiyüddin Urmevi’nin yaşadığı dönemdeki sosyal ve
kültürel hayat. Safiyüddin Urmevi’nin yaşadığı dönemdeki müzik çalışmaları. Safiyüddin
Urmevi’nin hayatı, eserleri ve eserlerinin şerhleri, eserlerinde kullandığı ebced sistemi. Kitab’ülEdvâr’ın tanıtılması. 17’li ses sistemi, aralık ve oranlar. Devirlerin incelenmesi. Devirlerin
tabakaları ve ortak sesleri. Edvardaki usullerin tanıtılması. Şerefiyye’nin tanıtılması I.II.
Şerefiyye’deki aralık, oran ve usullerin incelenmesi I. II. Safiyüddin terkib ettiği usul ve çalgılar.
Proje Sunumları ve Tartışılması
Musical works before the 13th Century. The evaluation of social and cultural life in Safiyüddin’s
Era. Musical works in Safiyüddin Era. Safiyüddin’s life, manuscripts and their annotations, his
ebced system in his works. Introduction to Kitab’ül-Edvâr. 17 notes tuning system, scales and
ratios, Analysis on devirs.. Layers of the cycles and common notes, Introduction to usuls in
edvar. Introduction to Şerefiyye I.II. Analysing scales, ratios and usuls in Şerefiyye I. II. Usuls
and instruments combinated by Safiyüddin, Project Presentations and Debates
Dersin Tanımı 13. yüzyıldan önceki müzik çalışmaları. Safiyüddin Urmevi’nin yaşadığı dönemdeki sosyal ve
kültürel hayat. Safiyüddin Urmevi’nin yaşadığı dönemdeki müzik çalışmaları. Safiyüddin
Urmevi’nin hayatı, eserleri ve eserlerinin şerhleri, eserlerinde kullandığı ebced sistemi. Kitab’ülEdvâr’ın tanıtılması. 17’li ses sistemi, aralık ve oranlar. Devirlerin incelenmesi. Devirlerin
tabakaları ve ortak sesleri. Edvardaki usullerin tanıtılması. Şerefiyye’nin tanıtılması I.II.
Şerefiyye’deki aralık, oran ve usullerin incelenmesi I. II. Safiyüddin terkib ettiği usul ve çalgılar.
Proje Sunumları ve Tartışılması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Safiyüddin devrinde siyasi ve sosyal yaşam ile müziğin bu dönem içerisindeki işlevi
hakkında bilgi
2. Safiyüddin devri müziği makam teorisinin çözümlenmesinde yetkinlik
3. 17’li ses sisteminin oluşması hakkında bilgi.
4. Kitabül Edvar, Şerefiye adlı eserlerdeki aralık, oran ve usullerle ilgili çözümleme
yapabilme becerisi.
5. Safiyüddin Devri çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri
ile ilgili bilgi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Uygun, Mehmet Nuri. (1999). Safiyüddün Urmevi ve Kitabül Edvarı,
İstanbul: Kubbealtı Neşriyat
Diğer Referanslar Arslan, Fazıl. (2007). Safiyuddin-i Urmevi ve Şerefiyye Risalesi.
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Farmer, Henry George. (1960). The Music of Islam, London: Oxford
University Press.
Feldman, Walter. (1996). History of the Ottoman Court, Berlin: VWB.
Tura, Yalçın. (1988). Türk Musikisi Mes’eleleri, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023