Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 559E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Batı Müziğinde Tarihsel Dönemler
İngilizce Historical Periods in Western Music
Dersin Kodu
MYL 559E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Dersin Amaçları 1. Okumalar ve tartışmalar ile, öğrencilere Batı müziğinin dönemleri ve kültürel bağlamları hakkında bir anlayış kazandırmak,
2. Öğrencileri müzik üretimi ve tüketiminin tarihsel gelişimini çalışarak müzik icrasının ve patronajının gelişimi ile ilgili fikir sahibi yapmak,
3. Seçilmiş örneklere odaklanmış dinleme yöntemi sayesinde öğrencilerde eleştirel dinleme yetilerini geliştirmek ve Batı müziğinde hali hazırda bulunan önemli tarzları ve stilistik özellikleri tanıtmak,
Dersin Tanımı Batı müziğinde dönemler ve kronoloji, felsefik akımların müzikal birikime etkisi (hümanizm, aydınlanma gibi), müzikal patronaj, dini ve dünyevi ortamlar arasındaki ilişkiler, müzik notasyonunda gelişmeler, müzik basım ve dağıtımı, müzikal tarz kategorileri (doku, armonik/melodik dizim, enstrumantasyon)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Bestecilerin eserlerinin biyografik arka planları, kültürel ve entellektüel şartlarıyla ilgili bilgi kazanılması,
2. Dönemler ve tarihsel yapı gibi geniş müzik tarihi alanlarında yorumlama yetkinliği kazanılması,
3. Tarihsel dönemselleşme ile ilgili etkilenimler, milliyetçilik, modernizm ve konservatizm gibi müzikal ve estetik öğeleri içeren konularda tartışmalar yapabilme becerisi kazanılması,
4. Standart müzikolojik formatta araştırma yapma ve makaleler sunma yetkinliği kazanılması,
5. Müzik tarihi araştırmalarında kullanılan standart bibliyografik araçlar ve kaynaklarla ilgili bilgi kazanılması,
6. Dinleme tecrübeleri sayesinde müzikal örnekleri kategorize edip bağlamlarına oturtabilme becerisi kazanılması,
Önkoşullar MYL/E 5022E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Hoppin, Richard, 1978, Medieval Music, Norton
Fassler, Margot, 2014, Music in the Medieval West, Norton
Strohm, Reinhard, 1993, The Rise of European Music, 1380-1500, Cambridge University Press
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021