Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 841E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikolojiye Giriş
İngilizce Introduction to Musicology
Dersin Kodu
MYL 841E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Jane Ellen Harrıson
Dersin Amaçları 1. Okumalar ve tartışmalar ile müzikolojinin alanı ve ilişkili olduğu sosyal bilimler, beşeri bilimler ve kültürel çalışmalar alanlarıyla ilgisi konusunda bir anlayış oluşturmak,
2. Öğrencileri kütüphane, arşiv ve internet kaynaklarıyla, aynı zamanda uygun araştırma yöntemleriyle tanıştırmak,
3. Vaka analizleri ile öğrencilere metinsel ve tarihsel teknikleri, organolojik ve sözlükbilimsel araçları kullanmayı öğretmek,
4. Öğrencilere bulgularını ve sonuçlarını akademik bir ortamda organize etme ve sunma metodlarını göstermek,
Dersin Tanımı Müzikoloji disiplinine tarihsel açıdan genel bakış, disipline ait çalışma alanları (fen bilimleri ve beşeri bilimler ile ilişkiler), kaynaklar (kütüphaneler, arşivler, dijital kaynaklar ve internet kaynakları), ve araştırma yöntemleri (metinsel ve tarihsel, enstrüman bilimi, sözlükbilimi, icra yöntemleri, vs,),
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Müzikoloji ve ilgili disiplinlerle ilgili temel İngilizce ikincil kaynaklar konusunda güncel bilgiler edinilmesi
2. Sosyal ve kültürel kısıtlara göre müzikal bağımsızlık gibi konuları içeren birçok kavramsal tartışma hakkında yorum yapabilme ve kavramsallaştırma yetkinliğinin kazanılması
3. Bu kavramsal konularla ilgili güncel akademik düşünceyi açıklayabilme, değerlendirebilme ve/veya sorgulayabilme yetkinliğinin kazanılması
4. İçerikle ilgili detaylar hakkında güçlü bir kavrayış yeteneğinin edinilmesi
5. Bilgi bulma, uygulama, yorumlama, organize etme ve güvenilir bibliyografik yöntemlere hakim olma yetkinliğinin kazanılması
6. Standart müzikolojik formatta araştırma yapma ve bir makale sunabilme yetkinliğinin kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Frank Ll, Harrison, Mantle Hood, and Claude V, Palisca, Musicology (Prentice-Hall, 1963)
Diğer Referanslar John A, Kimmey, Jr,, A Critique of Musicology: Clarifying the Scope, Limits and Purposes of Musicology (Edwin Mellen Press, 1989),
James W, Pruett and Thomas P, Slavens, Research Guide to Musicology (American Library Association, 1985),
Denis Stevens, Musicology: A Practical Guide (Schirmer, 1981),
Joseph Kerman, Contemplating Music: Challenges to Musicology (Harvard University Press, 1985),
Nicholas Cook and Mark Everist, eds,, Rethinking Music (Oxford University Press, 1999),
Nicholas Kenyon, ed,, Authenticity and Early Music: A Symposium (Oxford University Press, 1988),
Alastair Williams, Constructing Musicology (Ashgate, 2001),
Grove Music Online (internet resource)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024