Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / GDP 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkiye'de Halk Dans.Çalış.
İngilizce Folk Dance Studies in Turkey
Dersin Kodu
GDP 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nihal Cömert
Dersin Amaçları 1-Halk danslarının Türkiye’deki tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermek.
2-Dans etkinliklerini farklı sosyokültürel, ekonomik ve politik bağlamlarda eleştirel olarak analiz edebilmek için gerekli olan arka plan bilgisini sunmak.
Dersin Tanımı Türkiye’de cumhuriyet sonrası halk dansları alanında yapılan derlemeler, bilimsel ve sanatsal çalışmalar ve halk danslarının kurumsallaşma süreci. Bu alandaki çalışmaların sosyolojik ve ideolojik bağlamda ele alınması. Halk danslarının sahne sanatına dönüşme süreci. Farklı dans türleri ve ekollerinin Türkiye’deki halk danslarına ve sahneleme sürecine etkisi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1-Türkiye’de halk danslarının tarihsel gelişimi hakkında arka plan bilgisi
2-Halk Danslarının sahne sanatına dönüş sürecini öğrenme,
3-Edindiği bilgileri kültürel, siyasal, toplumsal ve tarihsel bakış açılarıyla yorumlayabilme becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023