Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 616E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ALAN ARAŞTIRMA VE LABORATUAR TEKNİKLERİ
İngilizce Fieldwork&Laboratory Techniqu.
Dersin Kodu
MJT 616E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Songül Karahasanoğlu
Dersin Amaçları 1. Etnomüzikoloji disiplininin çalışma yöntemlerini ve tekniklerini değerlendirmek
2. Etnomüzikoloji disiplininde teknoloji kullanımını öğretmek
3. Alan araştırması ve etnografi yazımı temsillerini değerlendirmek
4. Etnomüzikolojide alan araştırması ve etnografiye dair kuramsal tartışmalar hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Tanımı Alan teknikleri. Alan araştırmalarında derlenecek materyallerin tespiti. Toplanan materyallerin değerlendirilmesi. Lâboratuar teknikleri. Yararlanılan yöntemler ve araştırma metodolojileri. Görsel ve işitsel teknolojideki gelişmeler ve bunların alanda ve lâboratuarda kullanımı ve değerlendirilmesi. Saklama koşulları ve mekânları, özellikleri. Teorik ilkeler. Alanı belirleme ve tanımlama. Teorik perspektifler. Alan tekniklerini uygulama. Elde edilen materyalleri laboratuar tekniklerini kullanarak değerlendirme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Bilimsel çalışma ve araştırma yetkinliği
II. Makale ve rapor yazma, sunuş yapma yetkinliği
III. Sahadan toplanan verileri arşivleme, analiz etme, sınıflandırma ve çalışma aşamaları ve içerikleri ile ilgili bilgi ve beceri
IV. Sosyal bilimlerde “alan” ve “alan araştırması”na dair temel kavram ve felsefi yaklaşımlara eleştirel bakış kazanma yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Barz, G. and Cooley, T. (2008). Shadows in the Field. New York: Oxford University Press.
Diğer Referanslar Emerson, R. M., Fretz R. I., and Shaw L. L. (2011). Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago.
Myers, Helen. (1992). Ethnomusicology An Introduction. UK: The Norton/Grove
Handbooks in The Macmillan Press Ltd.
Sipos, Janos. (2000). In the Wake of Bartok in Anatolia. Budapest: European Folklore Institute.
Stanford, Calif. (2010). Emotions in the field the psychology and anthropology of fieldwork experience. Stanford University Press.
Post, Jeniffer. (2011). Ethnomusicology:A Research and Information Guide. New York: Routledge.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023