Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 516E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Popüler Müzikte Eleştirel Yaklaşımlar
İngilizce Critical Approaches to Popular Music
Dersin Kodu
MZJ 516E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Songül Karahasanoğlu
Dersin Amaçları • Etnomüzikoloji kuramları doğrultusunda popüler müzik çalışmalarını dönemsel olarak incelemek.
• Günümüz müziklerine popüler müzik teorileri doğrultusunda eleştirel bir bakış geliştirebilmek, tüketilen ve/ya üretilen müzikler hakkında kapsamlı bilgi edinmek.
• Popüler Müzik yazılarında teorik yaklaşımları kavramak ve uygulamak
• Popüler Müziğin kültür teorileri bağlamında anlamlandırılması.
Dersin Tanımı Müzikolojide güncel bir araştırma alanı olarak gelişen popüler müzik çalışmalarının dönemsel olarak incelenmesi. Popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, küreselleşme, toplumsal cinsiyet gibi kuramlar dahilinde disiplinler arası eleştirel bir bakışın geliştirilmesi. Müzik endüstrisi ve teknoloji. Müzik videosu incelemeleri. Popüler müzikte göstergebilim. Popüler müziğin estetiği
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Popüler müzik çalışmalarındaa eleştirel analitik yaklaşımların bilgisi
II. Popüler müzik alanında güncel tartışmaları akademik-bilimsel literatür çerçevesinde yorumlayabilme yetkinliği,
III. Popüler müzik alanında özgün çalışmalar üretebilme beceri ve yetkinliği,
IV. Müzikoloji ve popüler müzik kuramları doğrultusunda disiplinler arası eleştirel bir bakış açısı geliştirme yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Negus, Keith. 1996. Popular Music in Theory, Middletown: Wesleyan University Press.

• Horner, Bruce and Thomas Swiss. 1999. Key Terms in Popular Music and Culture. Blackwell Publishers.
Diğer Referanslar • Middleton, Richard. 1990. Studying Popular Music, Berkshire: Open University Press.

• Negus, Keith. 1996. Popular Music in Theory, Middletown: Wesleyan University Press.

• Öztunç, Ali. 2017. Devr-i Mahzuni: Âşık Mahzuni Şerif’in Hikayesi. İstanbul: Doğan Kitap.

• Dikici, Radi. 2018. Aşkın Kavurduğu Güneş Zeki Müren. İstanbul: Remzi Kitabevi.

• Erol, Ayhan. 2009. Müzik Üzerine Düşünmek, İstanbul: Bağlam Yayınları.

• Stokes, Martin. 2012. Aşk Cumhuriyeti Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem. Çev.Hira, Doğrul. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023