Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 613 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe MÜZİĞİN TOPLUMBİLİMSEL BİLEŞENLERİ
İngilizce SOCIOLOGICAL CONSTITUENTS OF MUSIC
Dersin Kodu
MJT 613 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Ergur
Dersin Amaçları 1. Müziğin üretiliş ve deneyimleniş koşullarını toplumbilimsel bir bağlamda değerlendirmek.
2. Müziksel ifadelerin anlamlarını toplumsal-tarihsel bağlam içinde çözümlemek.
3. Müzikbilime disiplinlerarası bir etkinlik olarak yaklaşmak; bunun için gereken yöntembilimsel donanımı geliştirmek.
4. Müzikbilim alanındaki başlıca kaynakları eleştirel bir açıdan gözden geçirmek.
Dersin Tanımı Müziğin toplumsal anlam, kullanım ve yapılarına çok boyutlu, sosyal bilim bakış açısından yaklaşmayı içeren etkileşimsel bir çözümleme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;

I. Müziği salt teknik veya estetik bir olgu olarak değil, toplumbilimsel bir bağlam ve süreç olarak değerlendirebilme becerisi
II. Türkiye’nin müzik sorunları üzerine özgün düşünümler geliştirebilme yetkinliği
III. Düşünsel araçları, yetkin bir bilimsel düşünme ve çözümlemeci yaklaşımla kullanabilme becerisi
IV. Müzik olgularına ve onların toplumsal bağlamlarına özgün yaklaşımlar geliştirebilme yetkinliği
V. Akademik düzeyde dünya standartlarında bir düşünsel yetkinliğe ulaşabilmek için temel beceriler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Marrtin, Peter J. 1995. Sounds and Society, Themes in the sociology of music, Manchester University Pres, Manchester.
Marx, Karl. 1979. Ekonomi Politiğin Elelştirisine Katkı, Sol Yayınları, İstanbul. [“Ekonomi Politiğin Elelştirisine Giriş”, ss. 245-281.]
Adorno, Theodor W. 2002. Essays on Music [der. Richard Leppert], University of California Press, Berkeley. [“What National Socialism Has Done to the Arts”, ss.373-390; “On the Social Situation of Music”, ss.391-436.]
Baudrillard, Jean. 1991. La société de consommation, Denoël, Paris. [Türkçesi: Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997, “İkinci Bölüm: Tüketimin Kuramı”]
Ergur, Ali – Yiğit Aydın. 2006. “Patterns of modernization in Turkish Music as indicators of a changing society”, Musicae Scientiae, Special Issue 2005/2006, ss.89-108.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023