Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TKY 503 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Avr.Mz.&Türk Mz.K.Çz.17-18.yy.
İngilizce Comparing European Art Music and Turkish Makam music in 17th-18th centuries
Dersin Kodu
TKY 503 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şirin Karadeniz
Dersin Amaçları 1. 17. -18. yy. Avrupa ve Türk müziği formları hakkında bilgi edindirmek.
2. 17.-18.yy arası eserlerinin kompozisyon tekniklerini tanıma ve kullanma becerisi edindirmek.
3. 17.-18.yy arası Avrupa ve Türk Müziği farklılık ve benzerliklerini ayırabilme yetkinliği kazandırmak.
Dersin Tanımı 17. yy.’da Türk Müziği formları Kar, Beste, Ağır Semai,Yürük Semai, Peşrev, Saz Semai, 18. yy.’da Türk Müziği formları Kar, Kar-ı Natık, Karçe, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı, Peşrev, Saz Semaisi, 17. yy.’da Avrupa Müziği formları Suit, iki bölümlü ve üç bölümlü şarkı formları, Pasakalya, Kanon, 18. Yy.’da Avrupa Müziği formları Envansiyon, Füg, Füg çeşitleri, 17-18. yy. Avrupa ve Türk Müziği formlarının karşılaştırması
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Akdoğu, Onur, (1996). Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
• Ali Ufki. (2003). Haza Mecmua-i Saz ü Söz haz. Cevher, M. Hakan, İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
• Cangal, Nurhan, (2008). Müzik Formları, İstanbul: Arkadaş Yayınları
• Hodier, Andre, (1992). Müzik Türleri ve Biçimleri, İstanbul: Pan Yayıncılık
Diğer Referanslar Karadeniz, Şirin, (2019). haza Mecmuai Saz ü Sözde Türler ve Biçimler, Ankara, Gece Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023