Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 639E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikte Eleştirel Biyografi Yazımı
İngilizce Critical Biography in Music
Dersin Kodu
MDP 639E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Jane Ellen Harrıson
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin tek bir müzisyene odaklanarak eleştirel düşünce geliştirmelerini sağlamak.
2. Öğrencilerin sınırlı sayıdaki esere ve bu eserlerin toplumsal etkilerine dair derinlikli bir yakaşım geliştirmelerini sağlamak.
3. Öğrencilerin derinlemesine bir örnek olay incelemesi yoluyla disiplinlerarası bakış açıları geliştirmelerini sağlamak
Dersin Tanımı Herhangi bir müzikal türde çalışmalar yapmış bir ya da iki müzisyeni eleştirel bir şekilde değerlendirmek Bu müzisyenlerin yaptıkları müziklerin anlamlarının etnomüzikolojik, müzikolojik, tarihsel, felsefi ve teorik açılardan ve bestecilik ve icracılık bağlamında incelenmesi. Uygun bir basılı ya da internet yayınında yayınlanmak amacı doğrultusunda makale
yazmak.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023