Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5029E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mu¨zik ve Sosyolojide Sec¸ilmis¸ Konular
İngilizce Selec.Topics in Music&Sociol.
Dersin Kodu
MYL 5029E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Jane Ellen Harrıson
Dersin Amaçları 1. Sosyoloji tarihini ve o¨gˆretmek,
2. Sosyolojik bakıs¸ ac¸ısıyla mu¨zik aras¸tırması yapmayı o¨gˆretmek,
3. O¨gˆrencilerin kendi aras¸tırmalarında da kullanabilecekleri genel sosyolojik
aras¸tırma yo¨ntemleri ve kuramsal c¸erc¸eve hakkında bilgi vermek
Dersin Tanımı Ku¨ltu¨rel sosyoloji, Pierre Bourdieu’nu¨n kuramları, Howard Becker ve sanat du¨nyaları, dilbilim ve mu¨zik, egˆitim sosyolojsi, kent sosyolojisi ve ses, Caz mu¨zik, du¨s¸u¨nu¨msel sosyoloji,
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024