Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 506E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik İcra Çalışmaları
İngilizce Music Performance Studies
Dersin Kodu
MYE 506E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin, performansın doğası, tanımı ve önemi konusunda gerek müzikal bağlamda, gerekse daha geniş alanlarda yorumlamalar yapmasını sağlamak
2. Öğrencilere müzikal performansın tarihsel gelişimi ve tüketimiyle ilgili bir anlayış kazandırmak
3. Öğrencilere aynı eserlerin farklı yorumlamalarını dinlemeleri sayesinde eleştirel dinleme becerileri kazandırmak ve performans / yazılı müzik arasındaki farklılıkları öğretmek
4. Öğrencilere standart müzikoloji formatında araştırma yapıp çalışmalarını sunma yetisi kazandırmak
Dersin Tanımı Erken dönem ve geç dönem Batı müziğinde tarihsel performans uygulamaları, metin ve notasyon temelli performans, doğaçlama, performans psikolojisi, performansın ‘sanat’ ve ‘popüler’ açısı, performansın işlevleri, Batı dışı bağlamlar açısından performans, teknolojinin oynadığı rolün incelenmesi,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır::
1. Anlayarak dinleme deneyimleri sayesinde müzik örneklerini kategorize edebilme, bağlamlarını anlayabilme, karşılaştırabilme ve değerlendirebilme yetkinliğinin kazanılması
2. Gerek estetik bir öğe olarak gerekse performans sanatları alanının dışını da kapsayacak şekilde, performansın doğası ve işlevi hakkında felsefi bir farkındalığa varma yetkinliğinin kazanılması
3. ‘Eser’ kavramı hakkında bir farkındalık oluşturma ve gerek Batı, gerekse Batı dışı yaklaşımlı eserlere karşılaştırmalı bir bakış sahibi olabilme becerisinin kazanılması
4. Yaratım, özgünlük, amaç ve öykünme gibi ve müzikal ve estetik konularda yorumlama yetkinliğinin edinilmesi
5. Standart bibliyografya araçları ile ve müzik performansı araştırmalarında kullanılan kaynaklar hakkında bilgi edinilmesi
6. Standart müzikoloji formatında araştırma yapabilecek ve çalışmalarını sunabilme yetkinliğinin kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı John Rink, ed., Musical Performance: A Guide to Understanding (Cambridge University Press, 2002).
John Rink, ed., The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation (Cambridge University Press, 1995).
Diğer Referanslar Stephen Davies, “Art, Performing,” Routledge Encyclopedia of Philosophy (London: Routledge, 2000).
Jonathan Dunsby, “Performance,” Grove Music Online, ed. Laura Macy http://www.grovemusic.com
Edward T. Cone, Musical Form and Musical Performance (W. W. Norton, 1968).
Derek Bailey, Improvisation: Its Nature and Practice in Music (New York: Da Capo Press, 1993).
Alf Gabrielsson, “Music Performance Research at the Millennium,” Psychology of Music 31(3) (2003), pp. 221-72.
Robert D. Schick, Classical Music Criticism (Garland, 1996).
Robert Philip, Performing Music in the Age of Recording (Yale University Press, 2004), pp. 26-49.
Jonathan Sterne, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction (Durham & London: Duke University Press, 2003).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021