Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 521E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknoloji, Yenilik ve Ar-Ge Yönetimi
İngilizce Management of Technology, Innovation and R&D
Dersin Kodu
ITY 521E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Vehbi Tufan Koç
Dersin Amaçları 1. 1. Teknoloji, Ar-Ge ve yenilikle ilgili temel ilke ve kavramları tanıtmak.
2. Teknolojinin pazar fırsatlarından yararlanacak şekilde geliştirilmesini anlamak.
3. Yenilik yönetiminde kullanılan araç ve teknikleri anlamak.
4. Etkin bir yenilik süreci için gerekli Ar-Ge organizasyonunun tasarım etmenlerini kavramak.
Dersin Tanımı Teknoloji, Ar-Ge ve Yenilik Kavramlarının Tanımı, Ar-Ge Yönetimi ve Yeni Teknoloji Geliştirme İlişkisi, Yenilik Türleri ve Amaçları, Ürün Geliştirme Süreci ve Ürün Mimarisi Tasarımı, Teknoloji Ömrü ve Ürün Ömrü İlişkisi, Yenilik Modelleri, Yenilikçi Ar-Ge Organizasyonunun Tasarım Etmenlerini Tanımlamak, Oluşturmak ve Yönetmek, Yenilik Süreci, Teknoloji Transfer Yöntemleri ve Uygun Yöntemin Seçimi, Bir Organizasyon İçin Teknoloji Stratejisinin Hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:

I. Yenilik yönetimi
II. Fikrî mülkiyet yönetimi
III. Ar-Ge projelerinin yönetimi
IV. Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi
V. Stratejik işbirlikleri
VI. Teknoloji transferi
VII. Yeni ürün geliştirme süreçleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Trott, P. (2011), Innovation Management and New Product Development, Financial Times-Prentice Hall.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023