Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 501 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlık Projesi I
İngilizce Interior Architecture Project I
Dersin Kodu
IMT 501 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Görgül
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin disiplinlerarası bir iç mimarlık projesi tasarlamasını sağlamak,
2. İç Mimarlığın ilişkili olduğu diğer disiplinler hakkında bilgi vermek,
3. Öğrencilerin, tasarım çalışmasını programın diğer eğitim modülleri ile bütünleştirmesini sağlamak,
4. Öğrencilerin, tasarım çalışmasını her türlü medyayı kullanarak ifadelendirmesini, görselleştirmesini ve sunabilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı İç mimarlık proje konusunun disiplinlerarası konumunun belirlenmesi; İç mimarlık proje konusunun diğer eğitim modülleri (tasarım, iletişim, teknoloji, kültür) ile ilişkilendirilmesi; Tasarıma veri oluşturan planlama-programlama kararlarının ve ihtiyaçların belirlenmesi; Proje yer/işlev ile ilgili kararlar; senaryo oluşturma, kavram geliştirme, mekan örgütlenmesi; Tasarım çözüm alternatifleri üretme ve değerlendirme; Kesin Tasarım çözümü; Modelleme ve sunum teknikleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:
I. Disiplinlerarası bir iç mimari projesi tasarlama becerisi,
II. Projenin diğer eğitim modülleri ile entegrasyonunu sağlama bilgi ve becerisi,
III. Proje ile ilgili süreçlerde sorumluluk alabilme yetkinliği,
IV. İç mimarlıkla ilgili konuları projeye aktarabilme bilgi ve becerisi,
V. Tasarım çalışmasını, yazılı ve görsel her türlü medyayı kullanarak takdim edebilme ve sunabilme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024