Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 606E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilim Tarihi Metinleri
İngilizce History of ScienceTexts
Dersin Kodu
BVT 606E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tuncay Zorlu
Dersin Amaçları 1. Bilim tarihinin önemli isimlerini tanıtmak;
2. Bilim tarihine yön veren isimlerin ürettikleri örnek metinleri tanıtmak
3. Bilim tarihi metinlerinin analizinde dikkat edilmesi gereken kavramları, yöntemleri ve kaynakları tanıtmak;
4. Bir bilim tarihi metninin inşası aşamasında önemli rol oynayan okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri öğrencilere kazandırmak.
Dersin Tanımı Bilim tarihinde yöntem, kaynaklar ve örnek metinlerin tanıtımı, Joseph Needham, Çin’de Bilim ve Medeniyet, William Shea, Galileo, Isaac Newton Principia, Charles Darwin, Türlerin Kökenleri, Alexandre Koyre, Bilim Tarihi Yazıları, Thomas S. Khun, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Marie Curie (Biyografi tahlili), Nicola Tesla (Biyografi tahlili), Albert Einstein (Biyografi tahlili), Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi, İbn Sina, Kanun fit’Tıb, Aydın Sayılı, İslam Dünyasında Rasathane gibi bilim tarihine yön veren önemli isimler ve onların meydana getirdikleri metinler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Bilim tarihinin önde gelen isimlerine ve çalışmalarına aşina olacaklardır;
2. Bilim tarihine yön veren seçkin bilim insanlarının başlıca eserlerini tanıyacaklardır;
3. Bilim tarihinin önemli metinlerini, uygun yöntemler ve araştırma teknikleriyle analiz edebileceklerdir;
4. Bilim tarihine ilişkin yeni bir metin inşa edebilecekler, başkaları tarafından inşa edilmiş bir metni anlamlandırabilecekler, bu alanla ilgili metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma yeteneği kazanacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • A.Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim (Remzi, 2000)
• Aydın Sayılı, Observatory in Islam (TTK, 1988)
• Charles Darwin, Origin of Species (E book. Release Date: March, 1998)
• Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant (Brill, 2006)
• Isaac Newton Principia (İstanbul: 2011)
• Joseph Needham, Science and Civilization in China (Cambridge, 1994)
• Thomas S. Khun, Structure of Scientific Revolutions (Chichago, 1970)
• William Shea, “The Trial of Galileo: An Episode in the History of Relations Between Science and Religion” (Galileo’nun Yargılanması: Din-Bilim İlişkileri Tarihinden Bir Kesit), Kutadgubilig, no. 1, (January, 2002): pp. 229-242.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023