Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 655E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-3
İngilizce Individ.Res.Topics in Music-3
Dersin Kodu
MDP 655E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Konstantınos Vasılakos
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin bir öğretim üyesiyle kendi ihtiyaçlarına uygun bir konu hakkında bire bir
çalışma yapmasını sağlamak.
2. Öğrenciye, bir öğretim üyesinin rehberliği altında bir konuda derinlikli çalışma yapma
fırsatı vermek
3. Öğrencinin akademik yazım becerilerini geliştirmesine yardım etmek
Dersin Tanımı Yayınlanmaya uygun bir makaleni ya da doktora tezinden bir bölümün temelini oluşturacak bir
konuda okuma, analiz, tartışma ve eleştiri yapma. Güncel metinler, kayıtlar, mültimedya ve
internet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartışılması. Tarz ve içerik göz önünde
bulundurularak bir final ödevi hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı  ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Verili bir zaman dilimi içinde sonuca ulaştırılacak bir araştırma konusu belirleme
becerisi
2. Kendi özel ilgi alanlarıyla ilgili akademik yazın hakkında derinlemesine bilgi
3. Belirli bir dergide yayınlanmak üzere; yani belirli bir okuyucu kitlesine yönelik olarak
yazmanın getirdiği kısıtlamaları ve bu yazım biçiminin kuralları hakkında bilgi
4. Seçilmiş olan konuda yeni bakış açıları geliştirme yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021