Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 603 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Müzik Paleografyası
İngilizce ADVANCED MUSIC PALEOGRAPHY
Dersin Kodu
MJT 603 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları 1. Müzik yazı çeşitlerini ileri derecede tespitinin ve transkripsiyonunun yapılması.
2. Farklı müzik yazıları üzerinde çalışarak eserlerin günümüze ulaşmasını sağlamak.
3. Müzik yazısı çeviriyazımlarında metin tamiri yapabilme yeteneğini geliştirebilmek.
Dersin Tanımı Osmanlı Türk Müziğinde kullanılan müzik yazılarının tarihçesi. Harf müzik yazısı. Ebced müzik yazısı ve uygulamaları. Ebced notasıyla yazılmış eserlerin çevirisi. Safiyyüddin ve Abdülbaki Nasır Dede müzik yazısı. Benzer harf müzik yazıları: Nayi Osman Dede. Kantemiroğlu ve Kevseri müzik yazıları. Avrupa müzik yazısı: Ali Ufki Bey Notası. İşaret müzik yazısı: Hamparsum müzik yazısı ve uygulamaları.
Dersin Çıktıları I. Müzikteki yazı çeşitleri hakkında ileri derecede bilgi
II. Müzikteki yazı çeşitlerini okuyup, kavrayabilme ve değerlendirebilme becerisi
III. Müzik yazı çeşitlerini dönem ve yazı çeşiti gözetmeksizin okuma ve
Karşılaştırabilme yetkinliği
IV. Öğrenilen müzik yazılarını uygulayabilme yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Bardakçı, Murat. 1980. Maragalı Abdu¨lkadir. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Elçin, Şu¨krü. 1976. Ali Ufki : Hayatı, Eserleri ve Mecmua-i Saz u¨ Söz. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kantemiroğlu. 2000. Kitab-u İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Haz. Yalçın Tura. Cilt: I-II, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları,.
Uslu, Recep ve Nilgün Dişiaçık. 2008. Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı (Tahririye), İstanbul.
Uygun, Nuri. 1999. Safiyyüddin Abdülmümin Urmevi ve Kitabü’l Edvarı. İstanbul: Kubbealtı Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023