Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 809E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Etnomüzikolojiye Giriş
İngilizce Introduction to Ethnomusicolog
Dersin Kodu
MYL 809E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Şirin Özgün Tanır
Dersin Amaçları 1. Dünya müzikleri çalışmaları için bir temel oluşturmak
2. Etnomüzikolojinin akademik açıdan işlemesi konudunda bir anlayış yaratmak
Dersin Tanımı Etnomüzikolojinin tarihi, alanı ve metodlarını tanıma, müzikle ilgili farklı bilimsel bakış açılarını
inceleme, Yazınsal eleştiri, kültürel çalışmalar, etno-estetik, eleştirel müzik çalışmaları, toplumsal
cinsiyet, kimlik çalışmaları, performans sanatları, deneysel bakışlar ve düşümsellik üzerine kısa
tartışmalar,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklar:
1. Etnomüzikolojinin temel tarihsel olaylarını konusunda bilgi edinilmesi
2. Etnomüzikolojinin toplumda kullanımı hakkında bir perspektif edinme yetkinliği
kazanılması
3. Etnomüzikologların temel teorik yaklaşımları konusunda bilgi edinilmesi
4. Etnomüzikologların metodolojileri hakkında bilgi edinilmesi
5. Farklı disiplinlerden gelen teorilerin müziğe uygulayabilme becerisi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023