Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / STR 504 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat Tarihinde Araştırma Yöntemleri
İngilizce Research Methods in Art History
Dersin Kodu
STR 504 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin yapacakları çalışmalarda her türlü belge ve bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak,
2. Belge çeşitlerini, kullanım yöntemlerini ve sorunlarını tanıtmak,
3. Toplayacakları belge ve bilgileri bilimsel içerikte yeniden kullanabilmelerini sağlamak
Dersin Tanımı Bu derste klasik belge ve bilgi kaynakları, bilim ve teknolojideki gelişmeler, alan ve içerik olarak
getirilen yenilikler ve sorunlar, belge çeşitleri (özel belgeler, görsel-işitsel belgeler, çizime dayalı
belgeler, fotoğrafik belgeler, elektronik belgeler) belge ve bilgilerin bilimsel araştırmalarda
kullanımı ve metodolijisi öğretilir, bilgi edinme özgürlüğü, gizlilik ve özel yaşam konularına
saygı gösterilmesi ve diğer kullanım sorunları gibi güncel konular tartışılır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. İstenilen bilgi ve belgeye en etkili biçimde nasıl ulaşılabileceğini öğrenme,
2. Belge çeşitlerini öğrenme,
3. Belge çeşitlerinin kullanım alanlarını öğrenme,
4. Karşılaşılacak sorunlara çözüm bulmayı öğrenme,
5. Belge ve bilgileri analiz edip akademik çalışmalarında kullanabilmeyi becerme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar DUVERGE, M. (1990) Sosyal Bilimler Giriş, İstanbul: Bilgi Yay.
CEYHUN, Y., ÇAĞLAYAN,M. ve UFUK,M. (1997) Bilgi Teknolojileri Türkiye
İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta, İstanbul: İş Bankası.
TOTA,Y. ve ÇELİK,A. ed. (1996) Bilgi Edinme Özgürlüğü, Ankara: T.D.K. Yay
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024