Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik ve Teknoloji
İngilizce Music and Technology
Dersin Kodu
MYL 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Can Karadoğan
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin müzik teknolojileriyle alakalı bilgisini ve dağarcığını geliştirmek
2. Dijital ses çalışma platformlarındaki temel editing ve sequencing yetilerini geliştirmek
3. Müzik teknoloji eleştirisinde önemli noktaları araştırmak
4. Akustik ve psiko-akustik konularında temel konuları öğretmek
Dersin Tanımı Akustiğin temelleri, ses fiziği, tını ve spektrum, psiko-akustik, sinyal-işlemesi, müzikal notanın anatomisi, müzik enstrümanlarının ses özellikleri, mikrofon teorisi, stüdyo ve alan kayıtları, dijital sesin temelleri, ses örnekleme ve sentez, oda ve salon akustikleri, ve müzik teknoloji eleştirisinde tarihsel ve güncel akımlar,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Müzik profesyonelleriyle verimli şekilde iletişim kurabilme yetkinliğinin kazanılması
2. Spektrum, dinamik aralık ve ses imajı konularında müzik kayıtlarını tanımlayabilme ve tartışabilme yetkinliğinin kazanılması
3. Dijital ses çalışma platformlarında temel operasyonları anlama ve uygulayabilme becerisinin kazanılması
4. Kompozisyon, akademik çalışma ve performans alanlarında akustik ve psiko-akustiğin temel bilgilerinin uygulanabilmesi
5. Güncel müzik olaylarına müzik teknolojisiyle ilgili estetik konularının uygulanabilmesi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024