Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 527E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağımsız Çalışma 1
İngilizce Independent Study 1
Dersin Kodu
MYE 527E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Eray Altınbüken
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin öğretim üyesiyle kendi ihtiyaçlarına uygun bir konu hakkında bire bir çalışma yapmasını sağlamak
2. Öğrenciye, öğretim üyesinin rehberliği altında bir konuda derinlikli çalışma yapma fırsatı vermek
3. Öğrencinin akademik yazım becerilerini geliştirmesine yardım etmek
Dersin Tanımı Yayınlanmaya uygun bir makale, ya da yüksek lisans tezinden bir bölümün temelini oluşturacak bir konuda okuma, analiz, tartışma ve eleştiri yapma, Güncel metinler, kayıtlar, mültimedya ve internet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartışılması, Tarz ve içerik göz önünde bulundurularak bir final ödevi hazırlanması
Dersin Çıktıları 1. Verili bir zaman dilimi içinde sonuca ulaştırılacak bir araştırma konusu belirleme becerisi kazanılması
2. Kendi özel ilgi alanlarıyla ilgili akademik yazın hakkında derinlemesine bilgi edinilmesi
3. Belirli bir dergide yayınlanmak üzere; yani belirli bir okuyucu kitlesine yönelik olarak yazmanın getirdiği kısıtlamaları ve bu yazım biçiminin kuralları hakkında bilgi edinilmesi
4. Seçilmiş olan konuda yeni bakış açıları geliştirme yetkinliği kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Kişisel bigisayar
Diğer
Ders Kitabı Trevor Herbert, 2009, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music, OxfordUniversity Press,
D, Kern Holoman, 2008, Writing about Music: A Style Sheet, Berkeley: University of California Press,
Pauline Shaw Bayne, 2008, A Guide to Library Research in Music (Lanham, MD: Scarecrow Press,
Jann Pasler, 2007, Writing through Music: Essays on Music, Culture, and Politics, OxfordUniversity Press,
Gareth Loy, 2006, Musimathics: The Mathematical Foundations of Music, V,1-Musical Elements, MIT Press,
W, Anthony Sheppard, 2001, Revealing Masks: Exotic Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theater, University of California Press,
Joseph Gibaldi,, 2009, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th edn, New York: Modern Language Association of America,
Kate Van Orden, 2000, Music and the Cultures of Print, New York: Garland,
Richard J, Wingell, 1997, Writing About Music, 2nd edn, Prentice Hall,
Kate L, Turabian,, 1996, A Manual for Writers Of Terms Papers, Theses and Dissertations, 6th edn, Chicago: University of Chicago Press,
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024