Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / GDP YLT / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tez Çalışması
İngilizce Graduation Thesis
Dersin Kodu
GDP YLT Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İlknur Demirbağ
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1-Bilimsel araştırma üslubuna uygun araştırma yapabilmek ve elde edilen verileri akademik
yazım kuralları doğrultusunda yazıya dökebilmek.
2-Yapılan çalışmayı jüri önünde savunabilmek.
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme, Konu başlığı çerçevesindeki
bilgi kaynaklarına ulaşma ve okuma, Bitirme çalışması içerik planlamasının oluşturulması,
Bölüm başlıklarına göre alt konu başlıklarının oluşturulması, Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması,
Ön söz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması, Ön söz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması
ve imla kontrolü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1-Kendi alanı ile ilgili bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve öğrenme yetkinliği.
2-Araştırmada amaç, kapsam ve uygun yöntemleri belirleme konusunda yetkinlik
3-Araştırmada içerik planı yapma, bilgileri sınıflama, yorumlama ve sonuca ulaşma konusunda
bilgi, beceri ve yetkinlik.
4-Tezi ile ilgili araştırdığı konuda bilgi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024