Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DCZ 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizcilikte Kalite Sistemleri ve Standartları
İngilizce Maritime Quality Systems and Standards
Dersin Kodu
DCZ 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Banu Tansel
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Standartların idari ve teknik şartlarını karşılama ve kontrol yöntemlerini öğretmek ve
gerektiğinde yeni yöntemler oluşturmayı sağlayacak analitik düşünceye sahip olmayı
sağlamak,
2. Kalite yönetimi içerisinde yönetim, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin senkronize
ve etkileşimli olarak kullanmasını öğretmek,
3. Kalite konusundaki teorik bilgileri desteklemek amacı ilestratejik planlama, performans
yönetimi, kalite yönetimi ve iyileştirmeler üzerine süreç yönetimini öğretmek.
Dersin Tanımı Standartların ve kalite sistemlerinin üretim ve hizmet sektöründe önemi. TS EN ISO Kalite
Yönetim Sistemleri’nin tanımı, terimleri, tarifler ve önemi., Standart çeşitleri ve hazırlanması,
Belgelendirme ve akreditasyon aşamaları, Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri.,
Kalite sistemi modeli belirleme, Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite el kitabının
hazırlanması, İş talimatı ve görev tanımı kavramı, iş talimatlarının ve görev tanımlarının
hazırlanması, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun birbiri ile ilişkilendirilmesi, Süreç
yönetim sistemi modelleme, Süreç yönetim sistemi iyileştirme ve etkileşimleri, Kalite Yönetim
Sistemlerinde politika ve strateji kavramları ve stratejik yönetim, swot analizi, vizyonve misyon
kavramı, stratejik amaç kavramı, hedef kavramı, durum analizi), Kalite Yönetim Sistemlerinde
SWOT analizi, vizyon ve misyon kavramı, stratejik amaç kavramı ve durum analizi, Ölçüm ve
kalibrasyon, Validasyon, Verifikasyon, Belirsizlik bütçesi, İstatistiki değerlendirme, Bir
kuruluşun faaliyet alanına göre ilgili standardın idari şartları karşılayan bir kalite sistemi
modellemesi, Bir kuruluşun faaliyet alanına göre ilgili standardın teknik şartları karşılayan bir
kalite sistemi modellemesi
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024