Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ITY 528 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Operasyon Yönetimi
İngilizce Operations Management
Dersin Kodu
ITY 528 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferhan Çebi
Ferhan Çebi
Dersin Amaçları Ders;
1. İmalat ve hizmet sektörlerinde üretim/işlem süreçlerinde karşılaşılan problemleri anlama, tasarlama, çözme ve yorumlama için gerekli olan temel üretim yönetimi kavram ve araçlarla donatmayı
2. problemlerin çözümü için gerekli teknikleri öğretmeyi
3. edinilen bu kavram ve tekniklerin yönetsel karar almada kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Üretim/Operation Kavramı,Üretim/Operasyon Yönetimi,Verimlilik, Proses Stratejileri, Ürün ve Hizmet Tasarımı,Talep Tahmini, Kapasite Yönetimi, Üretim Planlama Hiyerarşisi Toplu Planlama, Kuruluş Yeri Seçimi, İşyeri Düzenleme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Envanter Yönetimi,Proje Yönetimi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
I. Üretim/işlemler yönetimindeki kavramları, teknikleri anlayabilme
II. İşlemler yönetimi fonksiyonlarını işletmenin sahip olduğu işgücü, malzeme, makine ve sermaye kaynaklarının etkin kullanımıyla yerine getirilmesini sağlayacak/destek olacak bir bakış açısı
III. İşlemler yönetiminde karşılaştığı problemleri anlama ve üretim/işlemler yönetimi teknikleri ile çözüm bulma
IV. İşlemler yönetimindeki stratejik ve operasyonel süreçlere ilişkin edindiği bilgi ve becerileri güncel üretim konuları ile harmanlayıp ilişkilendirerek yönetsel karar verme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Text: Heizer, J. and Render, B , and Munson, C.; 2017, Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management 12th Edition, ISBN-13: 978-0134130422
ISBN-10: 0134130421
Diğer Referanslar Chase, R.B., Jacobs F.R., Aquilano, N. J. (2012), Operations Management For Competitive Advantage, , Mcgraw Hill. 12th Editon.

The GOAL: A Process of Ongoing Improvement, Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, North River Press, 1992
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024