Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 520E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Seçili konular: Bilim, Teknoloji ve Tpolum
İngilizce Selec.Topics in Sci.,Tec.&Soc.
Dersin Kodu
BTT 520E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Barry Davıd Stocker
Dersin Amaçları Ders, öğrencilere bilim ve teknolojinin insan dünyasındaki etkisi hakkında sosyal düşüncenin ana konularını tanıtmayı amaçlamaktadır. Sınıfa katılım, sınıf sunumları ve dönem ödevleri yoluyla öğrencilerin analitik, eleştirel ve değerlendirme kapasitelerini geliştirecektir.
Dersin Tanımı Ders, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisine uygulanan sosyal ve politik düşünceye odaklanır. Ana konular şunlardır: iş bölümü ve teknolojik gelişme, bir toplumun ekonomik ve politik modelini tanımlamada teknolojinin rolü, yabancılaşma ve metalaşma ile ilgili modern üretim, gücün bürokratikleşmesi ve kişisel otoritenin gerilemesi, gelenek kaybı kitle iletişim araçlarının sanatı ve büyümesi, kitle kültürü ve reklamların aracılık ettiği ihtiyaçlar, devlet iktidarında faktörler olarak deniz ve mekanın teknolojik fethi, teknolojiye bağlı insan faaliyetlerinin biçimleri olarak emek ve çalışma, politik ve kurumsal değişiklikler yoluyla tıbbın gelişimi güç, teorik bilim ve insan deneyimi, toplam yönetim ve bireysel ihtiyaçların kaybı, kitle iletişim araçlarının etkisi ve araç-son rasyonalitesinin kamusal alan üzerindeki etkisi.
Dersin Çıktıları Yüksek düzeyde analiz, değerlendirme ve eleştiri düzeyinde bilim ve teknolojinin etkisi hakkında sosyal düşüncenin temel sorunları hakkında konuşma ve yazma kapasitesi. Bilim ve teknolojinin sosyal dünya üzerindeki etkisine ilişkin temel metinlerin bilgisi
Önkoşullar STUDENTS MUST GO TO THE COURSE WEBSITE AT https://barrystockerac.wordpress.com FOR THE LATEST AND MOST RELIABLE INFORMATION ON THE COURSE
Gereken Olanaklar STUDENTS MUST GO TO THE COURSE WEBSITE AT https://barrystockerac.wordpress.com FOR THE LATEST AND MOST RELIABLE INFORMATION ON THE COURSE
Diğer STUDENTS MUST GO TO THE COURSE WEBSITE AT https://barrystockerac.wordpress.com FOR THE LATEST AND MOST RELIABLE INFORMATION ON THE COURSE
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024