Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT YLT / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tez Çalışması
İngilizce Master Thesis
Dersin Kodu
IMT YLT Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aycan Kızılkaya
Dersin Amaçları Yüksek lisans tezinin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Tanımı İç Mimarlık alanında, tez konusu ile ilgili çalışmaların bir akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. Tez çalışması, problem alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaların derlenmesi, eleştirel bir bakışla yorumlanması ve tasarıma veri oluşturacak kullanılır bilgiye dönüştürülmesi aşamalarını kapsamaktadır. Tez çalışması, Lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.
Dersin Çıktıları Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
Alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri yönlendirebilme
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024