Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / STD 601E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Siyasal Kavramlar and Siyasi Görüşler
İngilizce Politic.Concep.&Persp.on Poli.
Dersin Kodu
STD 601E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürcan Koçan
Dersin Amaçları I. Çağdaş siyaset teorisi açısından merkezi bir önemi olan siyasal kavramlar hakkındaki argümanların eleştirel bir şekilde kavranmasını sağlamak,
II. Siyaset teorisindeki karşıt argümanları analiz ve değerlendirme yeteneği kazandırmak,
III. Siyaset teorisindeki argümanların güncel siyasal sorunlar açısından önemini kavrama ve bu argümanların söz konusu siyasal sorunlara uygulama yeteneğini kazandırmak.
IV. Temel siyasal kavramları derinlikli bir şekilde değerlendirme yeteneği kazandırmak.
Dersin Tanımı Bu ders bir dizi siyasal kavram hakkındaki temel normatif argümanları incelemektedir. Temel siyasi kavramlar incelenerek siyaset teorisine ilişkin bir kavrayış geliştirilecektir. İktidar, devlet, siyasal zorunluluk, sivil itaatsizlik, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları gibi temel kavramlara ilişkin belirli normatif tartışmalar ele alınacak ve bu kavramların tartışmalı niteliği vurgulanacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin,
I. Siyaset teorisindeki karmaşık argümanları ve gündelik yaşamla ilişkilerini kavramaları ve eleştirel bir şekilde analiz edebilmeleri;
II. Eleştirel ve analitik bir düşünme biçimiyle kavramsal sorunları derinine ve özgün bir şekilde analiz edebilmeleri;
III. Derste tartışılan konular hakkındaki fikirlerini karşı argümanları ve perspektifleri de göz önünde bulundurarak anlaşılabilir, özlü ve ikna edici bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeleri;
IV. Gerekli olduğu yerlerde diğer disiplinlerden de faydalanarak temel siyasal değerler hakkında kendi argümanlarını oluşturabilmeleri ve bunu ikna edici bir şekilde savunabilmeleri;
V. Yapıcı bir şekilde tartışabilmeleri ve argümanlarını anlaşılabilir ve ikna edici bir şekilde savunabilmeleri;
VI. Teorik ve ampirik malzemeleri biraraya getirebilmeleri
beklenmektedir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Bellamy R. and A. Mason (eds.), (2003) Political Concepts. Manchester: Manchester University Press
• Freeden, Michael, (ed.), (2001) Reassessing Political Ideologies: The Durability of Dissent Oxford: Oxford University Press
• Gaus, Gerald (2000) Political Concepts and Political Theories Boulder CO: Westview Press.
• Goodin, R. E. and Philip Pettit (eds.), (1997) Contemporary Political Philosophy Oxford: Blackwell
• Kymlicka, Will (1990) Contemporary Political Philosophy Oxford: Oxford University Press
• Laslett, Peter, (eds.), (1979) Philosophy, Politics, and Society, Yale University Press
• Mcdermott, D. (2008) “Analytical Political Philosophy” in D. Leopold & M. Stears (eds.), Political Theory: Methods and Approaches. Oxford: Oxford University Press
• Miller, David (ed.), (1987) Blackwell Encyclopedia of Political Thought New York: Basil Blackwell JA61. B53 1991, Mustafa İnan Kütüphanesi
• Quinton, A., (ed.) (1967) Political Philosophy Oxford: Oxford University Press
• Swift, A. (2004) “Political Philosophy and Politics” in A. Leftwich (ed.) What is Politics? Cambridge: Polity Press, 135-46.
• Wolff, Jonathan (1996), An Introduction to Political Philosophy Oxford: Oxford University Press JA71 .W65 1996, Mustafa İnan Kütüphanesi
• Wolin, S. (2003) “Political Theory as a Vocation” in Alan Finlayson ed. Contemporary Political Thought: A Reader and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press, 55-6
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023