Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 603E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Finans Piyasalarının Mikroyapısı
İngilizce Financial Market Microstructure
Dersin Kodu
ISS 603E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cumhur Enis Ekinci
Dersin Amaçları Günümüz finans piyasalarının karmaşık yapısını ve bunlar arasındaki organizasyonel farklılıkları açıklamak

Piyasaların işleyiş kurallarını ve bunların fiyat üzerindeki etkilerini ortaya koymak

Piyasalar arası rekabetin ulaştığı noktayı ve borsa sektörünün ekonomik düzendeki yerini tartışmak
Dersin Tanımı Finans Piyasalarının Mikroyapısal Özelliklerine Giriş, Mikroyapıda Kullanılan Başlıca Kuramsal ve Ampirik Araçlar, Aracılık ve Piyasa Yapıcılık, Alım Satım Aralığı, İşlem Maliyetleri, Bilginin Kullanımı ve Bunun Sonuçları, Likidite, Emirler ve Emir Defteri, Fiyat Adımları, İşlem Hacmi, Mevsimsellikler, Saydamlık, Uygun Piyasa Yapılanması, Finansal Veri Çeşitleri ve Özellikleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I.Dünya genelindeki finansal piyasa yapılarını karşılaştırabilme, bu yapılanmaların ekonomik ve toplumsal sonuçlarını değerlendirebilme becerisi
II.En uygun piyasa yapılanması konusundaki başlıca kuramsal yaklaşımları ayırt edebilme becerisi
III.Finansal haber ve veri kaynakları bilgisi
IV.Piyasa mikroyapısıyla ilgili bir konuyu kuramsal çerçeveye oturtup bir sorunsalı araştırmak üzere ve çeşitli veriler kullanarak analizler yapabilme ve çıkan bulguları yorumlayabilme becerisi
Önkoşullar ISL 511 Yatırım Analizi
ISS 602E Financial Econometrics
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024