Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5033E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektronikler ve Çalgılar için Karma Bestecilik
İngilizce Mixed Compo.for Instr.&Electr.
Dersin Kodu
MYL 5033E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emmanouıl Ekmektsoglou
Dersin Amaçları 1. İcracılar ile yapılan sınıf içi çalışmalar sayesinde icracı-bilgisayar etkileşimine yaklaşımları öğrenmek ve uygulamak,
2. Okuma ve dinleme ödevleri sayesinde, karma bestelere tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Bir dizi programlama ödevleri sayesinde, müziksel olayları tanımlama ve nota takibi için gerekli programlama becerilerini edinmek,
4. Çalgısal ve elektroakustik ses arasındaki tayf ve dağılım karakteri yönünden ve işitsel-görsel algı yönünden farkları anlamak ve farklı fiziksel ses oluşturma mekanizmalarının gerekliliklerini denge içinde kullanma stratejilerini öğrenmek,
5. Karma besteciliğe dair notasyon yöntemlerini öğrenmek,
Dersin Tanımı Geleneksel müzik çalgıları ve bilgisayar tarafından üretilmiş sesleri birlikte kullanarak müzik besteleme teknikleri ve yaklaşımları ile ilgili genel bakış, Performans ve notasyon takibi ile ilgili,gerekli beceri ve genel geçer programlama yöntemleri, karma elektroakustik bestelere özel grafik notasyon, 1960’dan bu yana karma eserler alanında bestelenmiş eser dağarcığı ve genel yaklaşımlara bakış,
Dersin Çıktıları 1. Özel üretilmiş etkileşimli icra araçları programlama için gerekli becerilerin kazanılması
2. Akustik ve elektronik seslerin farklı tınısal ve mekansal karakterlerini dengelemenin öğrenilmesi,
3. Karma elektroakustik besteler için mevcut notasyon yöntemlerine uygun etkili nota üretebilme becerisinin kazanılması,
4. Karma elektroakustik müzik repertuarının alışılagelmiş stil özelliklerini tanıyabilme ve üzerine tartışabilme yeterliliğinin kazanılması
5. Çoklu hoparlör dizilimli ve müzikal enstrumanlardan canlı sinyal alıp gerçek zamanlı işleyebilen elektroakustik icra sistemleri tasarlayabilme ve kurabilme becerisinin kazanılması,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Manzo, V, J, & Kuhn, Will, Interactive Composition, New York: Oxford University Press, 2015,
Collins, Karen & Kapralos, Bill & Tessler, Holly (eds,), The Oxford Handbook of Interactive Audio, New York: Oxford University Press, 2014,
Holmes, Thom, Electronic and Experimental Music: Technology, Music and Culture, New York: Routledge, 2008,
Emmerson, Simon, Living Electronic Music, Burlington, Vermont: Ashgate, 2007,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024