Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 608 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modern Müzik Çalışmaları
İngilizce Modern Music Studies
Dersin Kodu
MJT 608 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Recep Gül
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Gu¨nu¨mu¨z mu¨zik teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olup geleceğe dair yeni du¨şu¨nceler, öneriler u¨retmek
2. 20. yy. başlarından gu¨nu¨mu¨ze kadar gelen su¨recin çok iyi bir şekilde anlamak ve özu¨msemek amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı 19.yu¨zyılın ikinci yarısına genel bakış, 20.yu¨zyılın ilk yarısına genel bakış, Atonalite kavramı. İleri tonal yaklaşımlar ve sistemler u¨zerine çalışma (12 ton sistemi, integral serializm) Schoenberg, Webern, Berg,. Messiaen ve Boulez, Babbit , Stockhausen, Yeni tonaliteler : Stravinsky, Bartok. Neo Klasisizm: Mu¨zikte politik etkiler: Prokofiev, Shostakovich. İleri-serial Dönem : Caz, Rock and Popu¨ler etkiler, Minimalizm. Mikrotonalite. Elektronik mu¨zik. Tu¨rkiye’de modern mu¨zik çalışmaları. Makam mu¨ziğinin modern mu¨ziğe etkileri. Proje Sunumları ve Tartışılması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Bilimsel çalışma ve araştırma yetkinliği
2. Makale ve rapor yazma, sunuş yapma yetkinliği
3. 20.yy’da gelişen yeni akımlar hakkında bilgi
4. 20.yy’da gelişen yeni akımların ışığında 21.yy hakkında değerlendirme yapma becerisi
5. Modern mu¨zik kavramının du¨nyada ve Tu¨rkiyedeki durumunu değerlendirip, karşılaştırmalı inceleme yapabilme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023