Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 511 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Etnomüzik.Güncel Tartış.
İngilizce Recent Debates in Ethnomusicology
Dersin Kodu
MZJ 511 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Burcu Yıldız Ataş
Dersin Amaçları • Etnomüzikoloji konusunda son dönem çalışmalar hakkında bilgi sahibi olup, bilimsel gündemin takip edilmesini sağlamak
• Dünya üzerindeki farklı kültürler üzerinde, yeni bakış açılarıyla ve farklı metotlarla araştırmalar yapmak
Dersin Tanımı 1950 sonrası etnomüzikoloji alanında yapılan çalışmalar. Teori ve kültür. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet. Irk, etnisite. Milliyetçilik ve uluslararasılık. Toplumsal ve politik hareket, küreselleşme, yerelleşme. Şehirleşme ve şehirdeki alt kültür müzikleri. Diaspora. Mekan ve bedenleşme. Performans teorisi. Kültürel Turizm. Metalaştırma ve tüketim. Medya, teknoloji ve teknokültür. Popüler müzik. Uygulamalı etnomüzikoloji
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Etnomüzikolojinin güncel çalışmaları hakkında bilgi
II. Etnomüzikolojinin çalışma alanları üzerine yeni fikirler üretebilme becerisi,
III. Etnomüzikoloji ve diğer sosyal bilimlerin, dünyada gelişen olay ve akımlarla bağlantısını kavrama yetkinliği,
IV. Yapılan araştırmalar sonucunda örnek çalışmalarla sosyal bilimler alanında yeni bakış açıları ortaya koyma yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Post, Jennifer C. 2006. Ethnomusicology: A Contemporary Reader. New York: Routledge.
• Stone, Ruth. 2008. Theory for Ethnomusicology, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
• Nercessian, Andy. 2002. Postmodernism and Globalization in Ethnomusicology: An epistemological Problem, Maryland: The Scarecrow Press.
• Eriksen, Thomas Hylland. 2002. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, London: Pluto Press.
• Stobart, Henry. 2008. The New (Ethno)musicologies (Europea: Ethnomusicologies and Modernities) The Scarecrow Press, Inc.
• Myers, Helen (Ed.). 1992. Ethnomusicology an Introduction, U.K.: The Macmillan Press Ltd.
• Carlson, Marvin. 2014. Performans: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Beliz Güçbilmez. İstanbul: Dost Yayınevi.
• Schechner, Richard. 2015. Ritüelin Geleceği-Kültür ve Performans Üzerine Yazılar. Çev. Zeynep Ertan. İstanbul: Dost Yayınevi.
• Geertz, Clifford. 1973. The Interpretations of Culture. New York: Basic Books.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024