Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 565E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bestecilik Bağlamı
İngilizce Compositional Context
Dersin Kodu
MYE 565E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Paul Alıster Whıtehead
Dersin Amaçları 1. Okumalar ve tartışmalar ile öğrencilerin müzik tarihi araştırmalarındaki bağlamsal ve yorumsal konularda bir anlayış edindirmek
2. Bestecinin amacı ile dinleyicinin algısı arasındaki karşılıklı ilişkiyi, müzikal repertuvarlar çerçevesinde anlatmak
3. Stilistik parametreler çerçevesinde öğrencilerin kompozisyon anlayışlarının derinleştirmek
4. Öğrencilerin seçili bir konuda güncel fikirlerini oluşturma ve ifade etme konusunda bilgilendirmek
Dersin Tanımı Kompozisyon geleneklerinde kullanılan kılavuzları, yaklaşımlar, bestecilerin skeçleri, Teori/pratik ilişkileri; melodik dizime modernist ve gelenesel yaklaşımlar; disonans uygulaması ve kromatisizm; polifoni; metin kullanımı; formal kapalılık,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Araştırılan kompozisyon stratejileri ve çerçevelerinin tarihsel arka planı, kültürel ve entelektüel şartları ve algılanması konusunda bilgi kazanılması,
2. Yaratıcılığı, stilistik parametreler ve sınırlandırmalar bağlamında algılama yetkinliği kazanılması
3. Bitmemiş eserlere alternatif sonlar üzerinde çalışabilme becerisi kazanılması,
4. Seçilmiş alan üzerinde temel İngilizce ikincil kaynaklar hakkında güncel bilgiler kazanılması
5. Standart müzikolojik formatta araştırma yapabilme ve makale sunabilme yetkinliği kazanılması,
6. Kompozisyon araştırmalarında kullanılan standart bibliyografik araçlar ve kaynakları kullanabilme yetkinliği kazanılması,
Önkoşullar MYL 507P Introduction to Music Theory
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Owens, Jessie Ann, 1997, Composers at Work: The Craft of Musical Composition, 1450-1600, Oxford University Press,
Moll, Kevin N,, and Jessie Ann Owens, eds, 1997, Counterpoint and Compositional Process in the Time of Dufay: Perspectives from German Musicology, Garland Publishing,
Marshall, Robert Lewis, 1972, The Compositional Process of J, S, Bach; A Study of the Autograph Scores of the Vocal Works, Princeton University Press,
Lester, Joel, 1992, Compositional Theory in the Eighteenth Century, Harvard University Press,
Kinderman, William, ed, 1991, Beethoven's Compositional Process, University of Nebraska Press,
Hindemith, Paul, 1941-42, The Craft of Musical Composition, Associated Music Publishers,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022