Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TKY 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Schenker Analizi
İngilizce Schenkerian Analysis
Dersin Kodu
TKY 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ozan Baysal
Dersin Amaçları • Schenker analizi hakkında kuramsal altyapıya sahip olma
• Schenker analiz tekniğini öğrenme
• Tonal müziğin yapısal temelleri hakkında bilgi edinme
• Uzatma Teorileri ve Analizi hakkındaki ileri çalışmalar için bir temel oluşturma
Dersin Tanımı Schenker Analizi, Heinrich Schenker’in tonal müzikte yapısal katmanlar ve uzatma teorileri, Ana-hat (Urlinie) ve Ana-Yapı (Ursatz) gibi kavramlar, basit yapıların detaylandırılması, redaksiyon ve uzatma analizi, grafik analiz teknikleri, klasik tonal müzik repertuarında analitik uygulamalar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Schenker Analizi hakkında teorik ve pratik bilgi
II. Schenker Teorisinin bütünsel ve eleştirel bir yaklaşımla incelenip, farklı kuramsal modelleri değerlendirebilme yetkinliği
III. Tonal müzik repertuarında yapısal analiz teknikleri geliştirme
IV. İncelenen kuramsal çalışmaları müzik teori tarihindeki gelişmeler çerçevesinde yorumlayabilme becerisi ve yeni kuramsal modeller oluşturabilme becerisi
Önkoşullar Armoni, Kontrpuan ve Form Bİlgisi
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Cadwallader, Allen and David Gagne. 2010. Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach. 3rd edition. Oxford University Press. New York & Oxford.

Forte, Allen and Steven E. Gilbert. 1982. Introduction to Schenkerian Analysis. Norton. New York.

Beach, David (ed.). 1983. Aspects of Schenkerian Theory. Yale University Press. New Haven.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024