Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / STR 506E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapıt Çözümlemeleri
İngilizce Analysis of Art Works
Dersin Kodu
STR 506E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Amaçları 1. Yapıtları çözümlemekte kullanılan belli yöntemleri öğretmek.
2. Bu yöntemleri kullanarak sanat yapıtlarını çözümleme ve yorumlamayı göstermek.
3. Farklı disiplinlere ait yöntemlerle çözümlenmiş yapıtları inceleme.
Dersin Tanımı Bu derste, sanat tarihi alanında belli bir kurama dayalı çözümlemeler yapılır. Ayrıca ruhbilimsel,
göstergebilimsel, toplumbilimsel gibi öteki disiplinlere özgü yöntemlerle yapılmış olan sanat tarihi çalışmaları tanıtılır ve tartışılır, çeşitli yöntemler denenir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Yapıt çözümlemesinde gerekli olacak farklı yöntemleri öğrenme.
II. Farklı yöntemleri kullanarak sanat yapıtlarını çözümlemeyi ve yorumlamayı öğrenme.
III. Değişik disiplinlerin yöntemleriyle çözümlenmiş yapıtları inceleme.
IV. Akademik araştırmaları için en uygun yöntemin hangisi olduğunu belirleme.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Sunum
Diğer
Ders Kitabı D’Alleva, A. 2005. Methods and Theories of Art History, Laurence King Publishing
Fernie, E. 1995. Art History and Its Methods: A Critical Anthology, London: Phaidon.
Panofsky, E. 1972. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of Renaissance, New York: Harper and Row.
Wölfflin, H. 1915. The Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Arts.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023