Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5007E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Perküsyon Tarihi ve Orkestrasyon Teknikleri
İngilizce Percussion History & Orchestration Techniques
Dersin Kodu
MYL 5007E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Amy Terese Salsgiver
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin perküsyon ailesi içindeki enstrümanların özelliklerine dair bilgi edinmelerini sağlamak
2. Öğrencilerin perküsyon icrasının özgün doğasını ve yazılı notayla fiziksel ilişkisini anlamalarını sağlamak
3. Seçilmiş örneklerin odaklanarak dinlenmesi yoluyla öğrencilerin eleştirel dinleme becerisi kazanmalarını ve perküsyon enstrümanlarının batı müziğine uyarlanmasına dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamak,
4. Beste çalışmaları yoluyla öğrencilerin notaya dair soyut yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamak,
Dersin Tanımı Klasik Batı Müziği vurmalı çalgılar geleneği, nota yazımında karşılaşılan teknik meseleler, Perküsyon yazınının tarihsel gelişimi, perküsyon enstrümanlarının Klasik Avrupa müziğine girmeden önceki dönemde batı kültüründeki rolü, Perküsyon için özgün eserler yazılması,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Perküsyon ailesi, bu enstrümanların özellikleri ve icra teknikleri hakkında temel bilgiler
edinilmesi
2. Perküsyon çalgılarının ve bu çalgıların gelişimlerinin tarihsel arkaplanını tartışabilme
becerisi kazanılması,
3. Perküsyon için etkili ve deyimsel eserler besteleme ve orkestrasyon yazma becerisi
kazanılması,
4. Müzik örnekleri bağlamında eleştirel dinleme yeteneği kazanılması,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022