Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 807E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikte Araştırma Yöntemleri
İngilizce Research Methods in Music
Dersin Kodu
MZJ 807E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şeyma Ersoy Çak
Dersin Amaçları • Müzikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırmalarda başvurulan kaynakların nicelik-nitelik ve içeriklerinin tespit edilmesi
• Bibliyografya hazırlamanın yöntemlerini ve sınıflandırma bilgisini vermek
• Sosyal bilimlerde kullanılan niteliksel ve niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi ve bu yöntemlerin müzikoloji disiplinindeki uygulamalarının tespit edilmesi.
Dersin Tanımı Araştırmanın anlamı, pratikte ve eğitimde yeri; sanat ve müzikle ilgili araştırma alanları; metot ve metodoloji kavramları; araştırma metotlarının bilim, dil, felsefe bakımlarından temellendirilmesi. Müzik araştırmasında kullanılacak temel kaynaklar ve araştırma yöntemleri. Bibliyografyalar, müzik sözlükleri, ansiklopediler, süreli yayınlar, elektronik kaynaklar, el yazmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I.Müzik araştırmalarında bilimsel düşünce ve ifade yeteneği
II. Müzik yazılarını felsefi akımlar ve teoriler doğrultusunda temellendirme bilgisi
III. Yürütülecek özgün araştırma projeleri için temel çalışma yöntemleri hakkında bilgi
IV. Derste yapılan uygulamalı araştırmalar sonucunda, Türkiye müzikoloji literatürene katkıda bulunacak bilimsel makaleler yazma becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Crabtree, Phillip, Donald Foster. 2005. Sourcebook for Research in Music, Indiana University Press.

• Herbert, Trevor. 2003. Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music, London: ABRSM Publishing.

• Pruett, James, Thomas Slavens. 1985. Research Guide to Musicology, Chicago: American Library Association.
Diğer Referanslar • Sampsel, Laurie J. 2008. Music Research: A Handbook, Oxford University Press.

• Booth, Wayne C. 2003. The Craft of Research, The University of Chicago Press.

• Barzun, Jacques, Henry F. Graff. 1997. Modern Araştırmacı, Ankara: TÜBİTAK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024