Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 524 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Pazarlama Araştırması
İngilizce Marketing Research
Dersin Kodu
ISS 524 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elif Karaosmanoğlu
Dersin Amaçları Bu derste pazarlama alanında karar almadan önce yapılacak olan pazarlama araştırması tipleri ve tasarımları, veri toplama yöntemleri ve kantitatif analiz yöntemleri SPSS uygulaması yapılarak aktarılacaktır.
Dersin Tanımı Bu derste pazarlama alanında karar almadan önce yapılacak olan pazarlama araştırması tipleri ve tasarımları, veri toplama yöntemleri ve kantitatif analiz yöntemleri SPSS uygulaması yapılarak aktarılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu derste pazarlama alanında karar almadan önce yapılacak olan pazarlama araştırması tipleri ve tasarımları, veri toplama yöntemleri ve kantitatif analiz yöntemleri SPSS uygulaması yapılarak aktarılacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Malhotra K.N. (2020). Marketing Research: An Applied Orientation, 7tht ed., Pearson, Harlow: England,
Hair, Black, Babin, Anderson and Tatham (2019). ‘Multivariate Data Analysis’, 9th edition, Cengage Learning, Andover. 2019
Parasuraman, Grewal and Krishnan (2006) ‘Marketing Research’, Houghton Mifflin.
Diğer Referanslar Ercan Gegez (2015) Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları, İstannbul.
Selçuk Burak Haşıloğlu (2022) Pazarlama Araştırması ve Analitiği, Nobel Yayınevi, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024