Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Alan Araştır.Güncel Tartışma.
İngilizce Recent Debates in Fieldwork
Dersin Kodu
MZJ 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Burcu Yıldız Ataş
Dersin Amaçları • Etnografik alan araştırması yöntemlerini öğrenmek.
• Etnografik veri toplama yöntemlerini ve analizi öğrenmek.
• Etnomüzikolojide alan araştırması ve etnografiye dair güncel tartışmalar hakkında bilgi edinmek.
Dersin Tanımı Müzik antropolojisi. Etnografik araştırma süreci. Alan araştırmasında katılımcı gözlem. Görüşme Teknikleri. Sözlü tarih. Etnografik alan notları yazımı. Etnografi yazımı. Etnomüzikolojide ‘yeni’ alan araştırmaları. Şehir etnografisi. Dijital etnografi. Sesli-görsel etnografi. Çok-mekanlı etnografi. Proje Sunumları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Sosyal bilimlerde alan ve alan araştırmasına dair temel kavramlar ve felsefi yaklaşımlar hakkında bilgi
II. Alanda uygulanacak temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi
III. Sahadan toplanan verileri arşivleme, analiz etme ve tartışma aşamaları ile ilgili bilgi ve beceri
IV.Etnomüzikoloji disiplininde güncel etnografik araştırmalara dair bilgi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Harmanşah, Rabia ve Z. Nilüfer Nahya. 2016. Etnografik Hikayeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
Atkinson, Paul ve diğ. 2021. Etnografi El Kitabı. Ankara: Noberl Yayınları.
Gilman, Lisa and John Fenn. 2019. Handbook for Folklore and Ethnomusicology Fieldwork. Bloomington: Indiana University Press.
Barz Gregory F. 2008. Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. Oxford University Press.
Diğer Referanslar • Emerson, Robert, Rachel Fretz and Linda Shaw. 2015 (1995). Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı. Ankara: Birleşik Yayınevi.

• Grasseni, Cristina, Bart Barendregt et al. 2022. Audiovisual and Digital Ethnography: A Practical and Theoretical Guide. London and New York: Routledge.
• Hjorth, Larissa, Heather Horst, et al. 2017. The Routledge Companion to Digital Ethnography. New York: Routledge
• Krüger, Simon. 2008. Ethnography in the Performing Arts: A Student Guide. Palatine.

• Robben, Antonius C. G.M. and Jeffrey A. Sluka. 2017. Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
• Yakın, Aslı Yazıcı ve Meriç Kükrer. 2019. Etnografi: Olağan-içi Tecrübe. İstanbul: DoğuBatı.

• Yıldız, Burcu. 2013. “Etnomüzikoloji’de Tarihsel Yaklaşımlar ve Yöntem Tartışmaları: ‘Yeni’ Alan Araştırmaları ve ‘Yeni’ (Etno) Müzikoloji Deneyimleri.” Ed. Arzu Öztürkmen. Müzik, Dans, Gösterim: Tarihsel ve Kuramsal Tartışmalar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası. s.9-32
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024