Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 510E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Antropolojisi
İngilizce Anthropology of Music
Dersin Kodu
MZJ 510E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Serkan Şener
Dersin Amaçları • Kültürel antropoloji kuramlarını anlamak
• Bu kuramların müzik çalışmalarında kullanımlarını örneklendirmek
• Bu kuramları müzik araştırmalarında işe koşmak
Dersin Tanımı Kültürel antropoloji. İşlevselcilik kuramı ve müzikle ilişkisi. Yapısal İşlevselcilik kuramı ve müzikle ilişkisi. Yapısalcılık kuramı ve müzikle ilişkisi. Bilişsel Etnoloji kuramı ve müzikle ilişkisi. Psiko-Analiz. Kuramı ve müzikle ilişkisi. Kültürel Görelilik kuramı ve müzikle ilişkisi. Eleştirel kuram ve müzikle ilişkisi. Güncel yaklaşımlar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I.Kültürel antropolojide kullanılan kuramlar hakkında bilgi
II. Müzik çalışmalarında hangi kültürel antropoloji kuramlarının kullanıldığını hakkında bilgi
III. Bu kuramları müzik çalışmalarında kullanabilme bilgi ve becerisi
IV. Kültürel antropolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • RICE, Timothy. 2014. Ethnomusicology: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
Diğer Referanslar • Özdemir, Ulaş; Demir, Mehtap; Öğüt, Evrim Hikmet. 2022. Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler, İthaki Yayınları.
• Haviland, William A.; Prins, Harald A.D.; McBride, Bunny; Walrath, Dana. 2016. Cultural Anthropology: The Human Challenge, Wadsworth Publishing.
• Geertz, Clifford. 2017. The Interpretatio of Cultures, Basic Books.
• Frith, Simon [Ed.]. 2003. Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, Routledge.
• Barz, Gregory F;. Cooley, Timothy J. [Ed]. 2008. Shadows in the Field, Oxford University Press.
• MERRIAM Alan P. 1964. The Anthropology of Music. Northwestern University Press.
• NETTL, Bruno. 1992. Comparative Musicology and Anthropology of Music. The University of Chicago Press.

• POST, Jennifer. 2005. Ethnomusicology: A Contemporary Reader. Routledge.
• MYERS, Helen. Ethnomusicology: An Introduction. The Norton/Grove Handbooks in Music,
• MYERS, Helen. 1993. Ethnomusicology-Historical and Regional Studies. The Norton / Grove Handbooks in Music.
• NETTL, Bruno. 1983. The Study of Ethnomusicology. University of Illinois Press,
• STRAUSS, Claude Levi. 1985. Irk, Tarih ve Kültür. Metis Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024