Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 510 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stratejik Planlama ve Yönetim
İngilizce Strategic Planning and Management
Dersin Kodu
ISS 510 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Küskü Akdoğan
Dersin Amaçları 1. Örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajının oluşturulup devam ettirilmesine ilişkin öğrencilerin stratejik düşünme kapasitesini geliştirmek,
2. Öğrencilerin stratejik analiz yapma becerisini geliştirmek,
3. Öğrencilerin strateji oluşturma ve uygulama sürecini yönetme becerisini geliştirmek,
4. Öğrencilerin etik ilkelerin, kişisel ve işletme değerlerinin, sosyal sorumlu yönetim uygulamalarının önemine ilişkin bilincini geliştirmek.
Dersin Tanımı -
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Çağdaş stratejik yönetim sürecini idare etmek için gerekli bilgi ve beceriler,
2. Stratejik yönetim sürecinin temel kavramlarının önemi konusunda bilgi (vizyon ve misyon, amaçlar, değerler vb.),
3. Dış ve iç (işletme durumu) çevre analizi yapabilme bilgi ve becerisi,
4. Alternatif kurumsal stratejiler ve birim stratejileri belirleyebilme bilgisi,
5. Stratejileri uygulayabilecek liderlik bilgi ve becerisi,
6. Etik ilkelerin, kişisel ve işletme değerlerinin, sosyal sorumlu yönetim uygulamalarının önemi konusunda bilgi.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı -
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022