Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 618 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Abdül.Meragi&Anad.Edvar G.
İngilizce ABDULKADİR MERAGİ AND ANATOLIAN EDVAR TRADITION
Dersin Kodu
MJT 618 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları •Müzikoloji çalışmalarında makam, perde, usul konuları açısından önemli olan Meragi ve Anadolu Edvar geleneği’nin eserleri arasındaki bağlantıyı kavramak
•15.yy’da dönemindeki çalışmaları inceleyerek müzik yaşantısındaki değişimleri ortaya koymak
Dersin Tanımı 14.yy ve 15.yy Türk Dünyası Müzik Çalışmalarına Bakış.
Abdülkadir Meragi’nin hayatı ve eserleri.
Meragi’nin Eserlerinin İncelenmesi. Makasıdü”l ve Camiü”l Elhan kitaplarının İncelenmesi. Anadolu edvar Geleneği ve Temsilcileri. Kırşehri Yusuf’un Edvarı. Avaze, Şube, Makam ve Terkipler, Usuller, Çalgılar ve Türler. Hızır Bin Abdullah’ın Edvarı, Ruhperver, Tirevi, Seydi’nin El Matla’ı Anadolu Edvarları ve Kırşehri ile karşılaştırılması, Ladiki ve Meragi Arasındaki Benzerlikler.
Dersin Çıktıları I.14.ve 15.yy Türk Müziği konusunda bilgi sahibi olma.
II.14.yy ve 15.yy Türk Müziği teorisi konusunda bilgi sahibi olma.
III.Meragi ve Anadolu edvar yazarlarının eserlerini inceleyerek dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirebilme
IV.14. ve 15.yy Türk Müziği üzerine yorum ve analiz yapabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DOĞRUSÖZ, N., Hariri Bin Muhammed’in Kırşehri Edvar Çevirisi Üzerine Bir İnceleme, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ist., 2007.
BARDAKÇI, M., Maragalı Abdülkadir, Pan Yay., İst, 1986.
ÇELİK, B. B., Hızır bin Abdullah’ın Kitabü’l Edvarında Makamlar, Doktora Tezi, Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
P.JUDETZ, E.,Neubauer, E., Seydi’s Book in Music A 15th century Turkish Discourse, Instute for History of Arabic-İslamic Science, Frankfurt am Main, 2004.
AGAYEVA,S., USLU, R., Ruhperver,ürün Yayınevi, Ankara, 2009.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024