Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 602 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 18.YY'da Türk Müziği Çalışmaları
İngilizce TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 18TH CENTURY
Dersin Kodu
MJT 602 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları 1.Müzikoloji çalışmalarında makam, perde, usul konuları açısından önemli olan Kantemiroğlu ve Kevseri’nin eserleri arasındaki bağlantıyı incelemek
2.III. Selim ve dönemindeki müzisyenleri ve yaptıkları çalışmaları inceleyerek 18.yy müzik yaşantısındaki değişimleri ortaya koymak
Dersin Tanımı 18. yy’da Türk Müziği çalışmaları ve Kantemir’in tarih kitabı üzerine genel değerlendirme. Kantemiroğlu yazması’nın incelenmesi: Teori ve nota bölümü. Kantemiroğlu müzik yazısı yazma içindeki eserlerin değerlendirilmesi. Kevseri Mecmuası ve Kantemiroğlu Yazması arasındaki ilişkiler. III.Selim ekolü. Dönemin müzik teorisi ve müzik teorisi kitapları. Yeni makam terkipleri. Makam analizleri. Müzik yazım sistemleri. Şeyhülislam Esad Efendi’nin Atrabül Asarından dönem bestecileri.
Dersin Çıktıları I.17.ve 18.yy Türk Müziği konusunda bilgi
II.17.yy ve 18.yy Türk Müziği teorisi konusunda bilgi
III.Kantemiroğlu Yazmasında yer alan eserleri dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak seslendirebilme becerisi
IV.17. ve 18.yy Türk Müziği üzerine yorum ve analiz yapabilme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Aksoy, Bu¨lent. 1994. Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Popescu-Judets, Eugenia. 1998. Kevseri Mecmuası Üstüne Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Çev.ve haz. Bülent Aksoy. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Kantemiroğlu. 2000. Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat, yayına hazırlayan:
Prof. Yalçın Tura, C. I-II. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Beşiroğlu, Ş.Şehvar. 1994. III.Selim Döneminin Müzik ve Müzisyenler Açısından İncelenmesi, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi.
Uslu, Recep ve Nilgin Doğrusöz. 2008. Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı (Tahririye), İstanbul.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020