Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 607 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 16.&17.YY. Türk Müziği Çalışm.
İngilizce TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 16TH AND 17TH CENTURY
Dersin Kodu
MJT 607 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları 1. 17.yy. Türk müziğinin uygulamasının yer aldığı Mecmua-i Saz ü Söz adlı kitabın kaynaklığında Türk Müziğinin karakteristiklerinin incelemek
2. Dönemin müzik yazısı hakkında bilgi edindirerek yazıya analitik bakış sağlamak.
3. Dönemin türleri, bestecileri, usulleri, makamları hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Tanımı 16.yy-17.yy Osmanlı tarihine ve müziğine bakış. Avrupalı gezginlerin anlatımları, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden döneme dair tespitler. Ali Ufki Bey’in hayatı ve eserleri. Topkapı sarayında yaşam, Mecmua-i Saz u Söz’de kullanılan müzik yazısı. Eser çözümlemesi ve değerlendirmesi. Eserlerdeki türler ve analizleri. Eserlerdeki makamlar ve analiz. Eserlerdeki usul analizleri. Hafız Post güfte mecmuası ile Mecmua-ı saz u söz’ün karşılaştırmalı güfte incelenmesi.
Dersin Çıktıları I. 16.ve 17.yy Türk Müziği konusunda bilgi.
II. 16.yy ve 17.yy Türk Müziği teorisi konusunda bilgi
III. Mecmua-i Saz ü Söz’de yer alan eserleri dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak seslendirebilme becerisi.
IV. 16. Ve 17.yy Türk Müziği üzerine yorum ve analiz yapabilme yetkinliği.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Proje sunumları için Microsoft Office kullanımı.
Diğer Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi veya görsel malzemenin izlenmesi.
Ders Kitabı Cevher, H. 2003. Hâzâ Mecmua i Saz ü Söz, Meta Basım-İzmir.
Elçin, Ş. 1976. Ali Ufki Mecmua i Saz ü Söz, MEB, İstanbul.
Diğer Referanslar Ali Ufki Bey, Saray-ı Enderun / 2009. Topkapı Sarayı’nda Yaşam, haz. Stephanos Yerasimos – Annie Berther, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Altundağ, A. 2005. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Türk Musikisi ile Alakalı Bilgiler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ayangil, R. 2002, XVII. Yüzyılda Türk Musikisi, Türkler, c.12, s.433-443, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Behar, C.1990. Ali Ufki ve Mezmurlar, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Behar, C.2005.Musikiden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, Pan Yayınları,
Behar, C. 2008. Saklı Mecmua,
Ali Ufki’nin Biblioteque Nationale de France’daki [Turc292] Yazması, YKY, İstanbul.
Cevher, H. 2003. Hâzâ Mecmua i Saz ü Söz, Meta Basım-İzmir.
Doğrusöz, N. 1993. Hafız Post Güfte Mecmuası, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Elçin, Ş. 1976. Ali Ufki Mecmua i Saz ü Söz, MEB, İstanbul.
Feldman,W. 1996. Music of the Ottoman Court, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin, Germany.
Kantemiroğlu, 2000. Kitabü İlmil Musiki Ala Vechil Hurufat, Haz. Yalçın Tura, YKY, İstanbul.
Wright, O. 1992. Words Without Songs – A Musical Study of an Early Ottoman Anthology and its Precursors, School of Oriental and African Studies, (SOAS Musicology Series, Volume 3, ) –1992. Londra.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024