Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 513E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevrenin Sosyolojisi
İngilizce Sociology of the Environment
Dersin Kodu
BTT 513E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aslı Erbil
Dersin Amaçları 1. Çevre sosyolojisi bağlamında bilim, teknoloji ve toplum konularını tanıtmak,
2. Çevre Sosyolojisi içinde yer alan klasik ve güncel teoriler hakkında bilgi vermek ve bunların bilim, teknoloji ve toplum konularıyla ilişkisinin kurulmasını sağlamak,
3. Çevresel faktörlerden doğan risklerin bilim ve teknoloji politikalarıyla yönetilmesini tartışmak,
4. Bilim ve teknoloji gelişmelerinin küresel ve sosyal etkilerini tartışmak.
Dersin Tanımı Bilim, teknoloji ve toplum ilişkisi ve çevre sosyolojisi, çevre sosyolojisinin temel kavramları, çevrenin bozulmasında sosyal etkenler, bilim ve teknolojinin doğa ve topluma etkisi, çevre krizinin topluma etkisi, risk ve doğal afetler, toplumsal tepkiler ve çevrecilik hareketi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Bilim, teknoloji ve toplum konularını çevre sosyolojisi bağlamı içinde değerlendirebilecekler,
2.Çevre sosyolojisinin klasik ve güncel teorileri hakkında bilgi sahibi olup, bu bilgilerin bilim, teknoloji ve toplum konularıyla olan bağlantısını kurabilecek,
3. Çevresel faktörlerin risk değerlendirmelerini yapabilecekler,
4. Bilim ve teknolojideki dönüşümlerin doğa ve çevreye dair algıların değişiminde nasıl rol oynadıklarını açıklayabilecekler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023