Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tekstil ve Moda Pazarlama
İngilizce Textile and Fashion Marketing
Dersin Kodu
TEK 303E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Canan Sarıçam
Dersin Amaçları 1. Temel pazarlama ilkeleri ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi vermek.
2. Tekstil ve moda pazarının yapısı ve dinamikleri hakkında bilgi vermek.
3. Pazarlama faaliyetleri kapsamında tekstil ve moda sektöründe pazarın ve tüketicinin doğru analiz edilmesine yönelik kavramsal bir temel oluşturmak.
4. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kavramsal bir temel oluşturmak
Dersin Tanımı Modern pazarlama konsepti ve pazarlama prosesi. Tekstil ve Moda pazarlamanın işletme stratejik yöneliminde ve yönetim planı üzerindeki etkisi. Tekstil ve Moda pazarındaki aktörler, makro ve çevresel faktörler. Küresel Tekstil ve Moda pazarı: Başlıca ithalatçı ve ihracatçı ülkeler. Internet çağında tekstil ve hazır giyim pazarı. Tekstil ve Hazır giyim pazarı ve toplumsal tüketici beklentileri. Tekstil ve moda tüketicisinin özellikleri, satın alma davranışı, tüketici satın alma karar prosesi. Tekstil ve Moda İş pazarı. Pazar ve pazarlama araştırması. Tekstil ve Moda pazarında bölümlendirme, hedef pazar belirleme ve konumlandırma süreçleri. Tekstil ve moda ürünleri stratejileri. Tekstil ve moda marka stratejileri. Marka denkliği ve marka yönetimi. Tekstil ve moda fiyatlandırma yaklaşımları ve stratejileri. Tekstil ve Moda pazarında dağıtım kanalları ve buna ilişkin kararlar. Tekstil ve moda pazarında entegre pazarlama iletişimi.
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
I.Tekstil ve Moda sektöründe pazarlama faaliyetleri, pazar/pazarlama araştırması; temel pazarlama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacak.
II. Tekstil ve Moda küresel ve tüketici pazarı hakkında bilgi sahibi olacak.
III. Tekstil ve moda pazarları ve tüketicilerini analiz edebilme becerisine sahip olacak.
IV. Tekstil ve moda sektörlerinde pazarlama stratejileri belirleme ve pazarlama planı oluşturma yetkinliğine sahip olacak
Önkoşullar bulunmuyor
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2020). Principles of marketing. Pearson Education Limited.
2. Choi, T.M. (2014). Fashion Branding and Consumer Behaviors, New York, NY: Springer New York: Imprint: Springer.
3. Solomon, M.R., RAbolt, N.J. (2004). Consumer behavior: in fashion. Prentice Hall.
4. Rath, P. M.; Bay, S.; Petrizzi, R.; Gill, P.; Rath, P.M. (2008). The why of the buy: consumer behavior and fashion marketing, New York : Fairchild Books.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024