Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi / TEK 303E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 HAFTA 1:Giriş: Modern pazarlama konsepti ve pazarlama prosesi
HAFTA 2:Tekstil ve Moda pazarlamanın işletme stratejik yöneliminde ve yönetim planı üzerindeki etkisi
HAFTA 3:Tekstil ve Moda pazarındaki aktörler, makro ve çevresel faktörler
Küresel Tekstil ve Moda pazarı: Başlıca ithalatçı ve ihracatçı ülkeler
HAFTA 4: Internet çağında tekstil ve hazır giyim pazarı: Farklılaşan tekstil ve moda ürünleri (elektronik tekstiller, akıllı tekstiller, performans tekstilleri) ve pazarı (Dijitalleşme, E-ticaret, Mobil ticaret ve türevleri)
2 HAFTA 5: Tekstil ve Hazır giyim pazarı ve toplumsal tüketici beklentileri: Sosyal sorumluluk, pazarlama etiği, Tekstil ve Moda Pazarındaki Yükselen trendler (Sürdürülebilir moda, hızlı moda, yavaş moda, yeşil moda)
HAFTA 6: Tekstil ve Moda Tüketici Pazarı: Tekstil ve moda tüketicisinin özellikleri, satın alma davranışı, tüketici satın alma karar prosesi
HAFTA 7:Tekstil ve Moda İş pazarı: Türkiye ve seçilmiş bazı ülkelerdeki pazar yapısı, Tekstil ve moda işletmelerinin satın alma davranışı
HAFTA 8:B2B ve B2C pazarlarında pazar araştırması ve B2C pazarlarda pazarlama araştırması
3 HAFTA 9:Tekstil ve Moda pazarında bölümlendirme, hedef pazar belirleme ve konumlandırma süreçleri ve süreçlerin pazarlama sürecine etkisi
HAFTA 10.Tekstil ve moda ürünleri stratejileri: Koleksiyon, ürün karması ve ürün yaşam evresi stratejileri
HAFTA 11:Tekstil ve moda marka stratejileri: Markasız satış, çoklu marka, marka genişletme. Marka denkliği ve marka yönetimi
HAFTA 12:Tekstil ve moda fiyatlandırma yaklaşımları ve stratejileri: Yeni ürün fiyatlama, koleksiyon ve ürün karması fiyatlama, fiyat dengeleme
4 HAFTA 13:Tekstil ve Moda pazarında dağıtım kanalları ve buna ilişkin kararlar: toptancılar, perakendeciler, çok kanallı dağıtım
HAFTA 14: Tekstil ve moda pazarında entegre pazarlama iletişimi: Reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları, direkt pazarlama
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024