Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Dili Bölümü / TUR 101 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Dilin tanımı ve toplumsal hayattaki yeri tartışılacak.
2 Dil ve düşünce ilişkisi üzerinde durulacak.
3 Dilin düşünce, kültür ve toplumla ilişkisi irdelenecek.
4 Dillerin kökeni ve dünyadaki diller hakkında genel bir bilgi verilecek.
5 Türkçenin dil aileleri arasındaki yeri tartışılacak; gelişim evreleri sergilenecek.
6 Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi dönemleri hakkında genel bir bilgi verilecek. Bu dönemlerin Türkiye Türkçesinin oluşumuna katkıları üzerinde durulacak.
7 Türkçenin yapısal özellikleri (ses ve biçim bilgisi) genel hatlarıyla sergilenecek.
8 Türkçenin fonetiği üzerinde durulacak. ARA SINAV
9 Günümüz Türkçesinin durumu tartışılacak.
10 Yazı dilinde görülen sorunlar ortaya konulacak. Yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları biçimsel yönden tartışılacak.
11 Yazı dili ve yazım kuralları anlam yönünden tartışılacak.
12 Bir dilin bilim dili olarak değerlendirilmesinin ölçütleri tartışılacak. Bu bağlamda Türkçenin durumu değerlendirilecek.
13 Şiir dili ve Türk şiiri üzerinde durulacak.
14 YARIYIL SONU SINAVI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024