Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 388 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tek.Tasarım & Geliştirme
İngilizce Desing and Development In Music Technologies
Dersin Kodu
MUT 388 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları • Proje uygulama ve tasarım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak
• Mevcut teknolojilerin kökenini ve sonraki gidişatı izleyebilmek
• Yeni ve melez teknolojilerin uygulama imkanlarını araştırmak
• Disiplinler arası tasarım yöntemleri kullanmak
• Çalgı yapım ve ses tasarım atölyelerinin kullanılarak ortak üretim yapılması,
• Geleneksel birikimin genişletilmesiyle deneysel alanda üretim yapılması
Dersin Tanımı Bu ders, tasarım ve teknoloji kavramlarını içselleştirerek müzik teknolojileri ve çalgı yapım sahasında özgün fikirlerin gelişebilmesi için bir altyapı sağlamayı amaçlayan uygulama ağırlıklı bir derstir.
Müzikal tını, çalgı tasarımı, canlı müzik icrası ve daha çok çeşitli konularda var olan tasarımlar incelenir, teknolojinin sağladığı imkanlar ve eldeki araçların neler olduğu irdelenir, tüm bu imkanlar dahilinde ortaya çıkabilecek yeni fikirler projelendirilir, özgün tasarımlar uygulamaya dökülür.
Dersin Çıktıları • Geleneksel yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Gelişmekte olan teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak
• Disiplinler arası tasarım yöntemleri kullanarak projeye katkı sağlamak.
• Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanarak önerilecek projelere katkı sağlamak.
Önkoşullar Dersi almak için önşart aranmaz. Merak ve motivasyon olmazsa olmazdır.
Gereken Olanaklar İşlenecek Başlıklar:

Müzik ve Teknoloji ilişkisi,
Tasarım ve Tasarlama Kavramları,
Çalgıların Çalışma Prensipleri,
Mevcut Çalgılara Getirilebilecek Yenilikler,
Melez (hibrid / hybrid) Çalgılar,
Özgün Fikir ve Tasarım Geliştirme,
Proje Planı Oluşturma,
Teknolojik İmkanlar ile Getirilebilecek Öneriler.
Diğer Dersin en önemli bütünleyeni derse gelmek ve derste aktif katılım göstermek olduğundan ikisi de öğrenciden talep edilir.
Mazeret dahilindeki derse katılamama – hastalık, acil durum vs. DERSTEN ÖNCE eğitmene bildirilecektir.
Öğrencilerin 3 (üç) defa mazeretsiz, sorgu sualsiz, karşılığı cezasız kalmayacak şekilde derse katılmama hakkı vardır.
4. (dördüncü) mazeretsiz yoklama eksiği ile öğrenci DERSTEN KALMIŞ SAYILIR:
Öğrenci bir dersi kısmen ya da tümden kaçırdığında, derste mevcut değilken verilen tüm bilgi, ödev, yapılan duyuru, bilgilendirme, ödev teslim tarihi açıklamaları, vb. ders içeriğinden sorumlu sayılır. İlgili tüm bilgilerin, ödev konularının, ödev teslim tarihlerinin tedarik ve telafi edilmesi öğrenci sorumluluğundadır.

Dersi alan öğrenci şu hususlardan puan kazanır - sınıftaki mevcudiyetinden, derse aktif katılımından, ders içinde ve dönem boyunca yapılacak proje çalışmalardan, yapılan yazılı sınavlardan ve dönem sonu projelerinden; başarı notu olarak biriktirdikleri bu puanlar dönem sonunda toplanır.
%10 Derse Katılım,
%20 Ödevler, Okuma ve Araştırma,
%30 Dönem içi Proje Geliştirme Aşamaları,
%40 Final sınavı.
Ders Kitabı The Science of Sound, Thomas ROSSING, Addison-Wesley, 2001
Diğer Referanslar Modern Araştırmacı, GRAFF/BARZUN, Kırmızı Yayınları, 2014
Müzik Fiziği, Ayhan ZEREN, Pan Yayınları, 2000
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022