Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 242 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektronik Ortam ve Müzik
İngilizce Electronic Environement and Music
Dersin Kodu
MUT 242 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları . Müzik üretiminde elektronik ortamların sağladığı imkanları ve kullanmayı öğrenmek
. Elektronik ekipmanlarının birbirleriyle iletişimi, kontrolü, ses üretme ve işleme tekniklerini öğrenmek
. Kişisel müzik üretiminde ve icrasında elektronik ekipmanları kullanarak var olan deneyim birikimini zenginleştirmek
Dersin Tanımı MIDI, OSC vb. Protokoller ve çalışma mantığı, ses örnekleyicileri kullanımı, sentezleyici
kullanımları, kontrol arabirimleri ve tasarımları, elektronik çalgılar ve diğer çalgılarla veya kendi aralarındaki iletişim/bağlantı biçimleri, modülasyon devreleri ve bağlantı şekilleri.
Dersin Çıktıları . Elektronik çalgıları MIDI ve OSC protokolleri üzerinden beraber çalıştırabilme
. Farklı uygulamalar için kontrol arabirimleri seçebilme ve tasarlayabilme
. Örnekleyici (sampler) kullanabilme
. Sentezleyici (synthesizer) kullanabilme
Önkoşullar MUT 141 Kayıt Teknikleri
MUT 241 İleri Kayıt Teknikleri
Gereken Olanaklar
Diğer Derste Bulunmak ve Derse Katılım
Dersin en önemli bütünleyeni derse gelmek ve derste aktif katılım göstermek olduğundan ikisi de öğrenciden talep edilir.
Mazeret dahilindeki derse katılamama – hastalık, acil durum vs. DERSTEN ÖNCE eğitmene bildirilecektir.
Öğrencilerin 3 (üç) defa mazeretsiz, sorgu sualsiz, karşılığı cezasız kalmayacak şekilde derse katılmama hakkı vardır.
4. (dördüncü) mazeretsiz yoklama eksiği ile öğrenci DERSTEN KALMIŞ SAYILIR:
Öğrenci bir dersi kısmen ya da tümden kaçırdığında, derste mevcut değilken verilen tüm bilgi, ödev, yapılan duyuru, bilgilendirme, ödev teslim tarihi açıklamaları, vb. ders içeriğinden sorumlu sayılır. İlgili tüm bilgilerin, ödev konularının, ödev teslim tarihlerinin tedarik ve telafi edilmesi öğrenci sorumluluğundadır.

Not Verme
Dersi alan öğrenci şu hususlardan puan kazanır - sınıftaki mevcudiyetinden, derse aktif katılımından, ders içinde ve dönem boyunca yapılacak proje çalışmalardan, yapılan yazılı sınavlardan ve dönem sonu projelerinden; başarı notu olarak biriktirdikleri bu puanlar dönem sonunda toplanır.
Ağırlıkları üzerinden bakıldığında,
%10 Derse Katılımdan,
%10 Ödevler, Okuma ve Araştırma Projeleri,
%40 Haftalık Proje Sunumları
%40 Final sınavı.

İşlenecek Başlıklar
MIDI Protokolü
MIDI bağlantılar, mesaj tipleri ve özellikleri
OSC Protokolü
Müzikal icrada parametre kontrolü
Ses üretiminde parametre kontrolü
Parametre kontrolünde otomasyon
Ders Kitabı An Introduction to Music Technology, Dan Hosken, Routledge, 2011
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022