Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 374 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektronik Çalgı Bilgisi
İngilizce Knowledge of Electronic Instruments
Dersin Kodu
MUT 374 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları . Yazılımsal çalgıları tasarlayabilmek.
. Donanımsal çalgıların kullanım metodlarını ve tetiklemeyi öğretmek.
Dersin Tanımı Sayısal işaret işlemlerinin teorik ve uygulamalı öğretisi, bilgisayardan yararlanarak
müzik sentezi ve ses dizaynı yapılması, klasik tekniklerden başlayarak eklemeler,
eksiltmeler, dalga şekillendirilmesi, örnekleme, granüler sentezleme, fiziksel modelleme.
Dersin Çıktıları I . Gerekli programlar hakkında bilgi sahibi olmak.
II. Programları tüm performasıyla kullanabilmek.
III. Yeni sesler üretebilmek ve bu sesler üzerinde değişiklik yapabilmek.
IV. Gelişen teknolojinin imkanlarını kullanarak projelere katkı sağlamak.
Önkoşullar MUT 242 Elektronik Ortam ve Müzik
Gereken Olanaklar
Diğer Derste Bulunmak ve Derse Katılım
Dersin en önemli bütünleyeni derse gelmek ve derste aktif katılım göstermek olduğundan ikisi de öğrenciden talep edilir.
Mazeret dahilindeki derse katılamama – hastalık, acil durum vs. DERSTEN ÖNCE eğitmene bildirilecektir.
Öğrencilerin 3 (üç) defa mazeretsiz, sorgu sualsiz, karşılığı cezasız kalmayacak şekilde derse katılmama hakkı vardır.
4. (dördüncü) mazeretsiz yoklama eksiği ile öğrenci DERSTEN KALMIŞ SAYILIR:
Öğrenci bir dersi kısmen ya da tümden kaçırdığında, derste mevcut değilken verilen tüm bilgi, ödev, yapılan duyuru, bilgilendirme, ödev teslim tarihi açıklamaları, vb. ders içeriğinden sorumlu sayılır. İlgili tüm bilgilerin, ödev konularının, ödev teslim tarihlerinin tedarik ve telafi edilmesi öğrenci sorumluluğundadır.

Not Verme
Dersi alan öğrenci şu hususlardan puan kazanır - sınıftaki mevcudiyetinden, derse aktif katılımından, ders içinde ve dönem boyunca yapılacak proje çalışmalardan, yapılan yazılı sınavlardan ve dönem sonu projelerinden; başarı notu olarak biriktirdikleri bu puanlar dönem sonunda toplanır.
%10 Derse Katılım,
%20 Yazılı ödevler, Okuma ve Araştırma,
%30 Haftalık Proje Uygulamaları,
%40 Final sınavı.

İşlenecek Başlıklar
MIDI Protokolü
MIDI bağlantılar, mesaj tipleri ve özellikleri
OSC Protokolü
Müzikal icrada parametre kontrolü
Sentetik Ses Üretiminin Aşamaları
Sentezleme Teknikleri
Ses üretiminde parametre kontrolü
Parametre kontrolünde zaman içinde değişim (modülasyon)
Ders Kitabı Max/MSP/Jitter for Music, V.J. Manzo, Oxford Press, 2016
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023