Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 452 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Müziği
İngilizce Computer Music
Dersin Kodu
MUT 452 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları . Müzik üretim aracı olarak sadece bilgisayarı ve kodlamayı kullanarak icra ve besteleme için bakış açısı genişletmek.
. Bilgisayar müziği besteleme tekniklerini öğretmek.
Dersin Tanımı Bu derste, bilgisayar içinden ses ve müzik sentezlemenin tarihçesi ile başlayıp bu mecrada müzik üretmek için geliştirilmiş bilindik araçları (DAW, yazılım sentezleyicileri vs.), görsel arabirimli kodlama ortamlarını (Max/MSP, PD vb.), saf kodlama kullanılarak müzik üretim tekniklerini(SuperCollider, Faust, Chuck vb.) görecek, inceleyecek ve karşılaştıracağız. Bilgisayarda ve bilgisayarın sağladığı imkanlarla üretilmiş müzik yaratımlarını dinleyip değerlendireceğiz.
Dersin Çıktıları I. Sesi rakamlarla ifade edebilme
II. Sesi matematik fonksiyonlarla yaratabilme
III. Kodlama yardımıyla pluginler yaratabilme
IV. İleri düzeyde filtreleyebilme
Önkoşullar MUT 242 Elektronik Ortam ve Müzik
MUT 254 Sayısal Ses
(ayrıca önerilir) MUT 384 Elektroakustik Müzik Kompozisyonu
Gereken Olanaklar
Diğer Derste Bulunmak ve Derse Katılım
Dersin en önemli bütünleyeni derse gelmek ve derste aktif katılım göstermek olduğundan ikisi de öğrenciden talep edilir.
Mazeret dahilindeki derse katılamama – hastalık, acil durum vs. DERSTEN ÖNCE eğitmene bildirilecektir.
Öğrencilerin 3 (üç) defa mazeretsiz, sorgu sualsiz, karşılığı cezasız kalmayacak şekilde derse katılmama hakkı vardır.
4. (dördüncü) mazeretsiz yoklama eksiği ile öğrenci DERSTEN KALMIŞ SAYILIR:
Öğrenci bir dersi kısmen ya da tümden kaçırdığında, derste mevcut değilken verilen tüm bilgi, ödev, yapılan duyuru, bilgilendirme, ödev teslim tarihi açıklamaları, vb. ders içeriğinden sorumlu sayılır. İlgili tüm bilgilerin, ödev konularının, ödev teslim tarihlerinin tedarik ve telafi edilmesi öğrenci sorumluluğundadır.

Not Verme
Dersi alan öğrenci şu hususlardan puan kazanır - sınıftaki mevcudiyetinden, derse aktif katılımından, ders içinde ve dönem boyunca yapılacak proje çalışmalardan, yapılan yazılı sınavlardan ve dönem sonu projelerinden; başarı notu olarak biriktirdikleri bu puanlar dönem sonunda toplanır.
Ağırlıkları üzerinden bakıldığında,
%10 Derse Katılımdan,
%10 Ödevler, Okuma ve Araştırma Projeleri,
%40 Haftalık Proje Sunumları
%40 Final sınavı.
Ders Kitabı The Computer Music Tutorial, Roads, MIT Press, 1996
Max/MSP/Jitter for Music, V.J. Manzo, Oxford Press, 2016
Electronic Music and Sound Design, Cipriani&Giri, 2010, ConTempoNet
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024